Słownik - Rekuperatory

A

 • Anemostaty nawiewne i wywiewne

  znajdują się na końcach przewodów wentylacyjnych wywiewnych i nawiewnych w suficie lub ścianie. To przez niej powietrze jest wydalane i dostarczane do pomieszczeń. Pozwalają one na regulację strumienia powietrza i odpowiadają za jego odpowiednie rozprowadzenie po pomieszczeniach.

 • Anemometr

  służy do pomiaru prędkości i objętości powietrza. Pomiar ten jest konieczny, aby uniknąć nieprawidłowego ciśnienia wewnątrz budynku, ponieważ przez to rekuperacja może działać nieefektywnie, a samopoczucie domowników może ulec pogorszeniu. 

B

 • By-pass w rekuperatorze

przydaje się w okresie letnim, kiedy to można wykorzystać chłodne powietrze. Służy on do ominięcia wymiennika ciepła.

C

 • Chłodnica freonowa

  schładza powietrze w instalacji wentylacyjnej. Często stosowana jest tam, gdzie dba się o duży komfort ludzki, np. na salach weselnych czy konferencyjnych. Chłodnica ta powinna być zainstalowana wraz z filtrami, które będą ją chronić przed zabrudzeniami. 

 • Chłodnica wodna

  również służy do schładzania powietrza w wentylacji, za pomocą zimnej wody. Musi więc być podłączona do zimnej wody. 

 • Czerpnia w systemie rekuperacji

  służy do pobierania powietrza z zewnątrz, które jest transportowane do pomieszczeń. Czerpnia montowana jest na elewacji i podłączona do przewodów wentylacyjnych.

 • Czujnik dwutlenku węgla CO2

  pozwala na ochronę przed zbyt wysokim stężeniem dwutlenku węgla w pomieszczeniach. Dzięki możliwości zmierzenia wartości CO2 w pomieszczeniu, czujnik może przekształcić ją na sygnał wynoszący od 0 do 10 V, sprawiając, że wydajność wentylatorów zmienia się. Jeśli więc w danym budynku jest za dużo dwutlenku węgla, powietrze może być oczyszczone dzięki dodatkowemu wietrzeniu.Przeznaczony do mierzenia stężenia dwutlenku węgla w budynkach mieszkalnych. 

 • Czujnik wilgotności

  mierzy poziom wilgotności w pomieszczeniach mieszkalnych. Czujnik kontrolując wilgotność powietrza, przekształca jej wartość na sygnał od 9 do 10 V, zmieniając wydajność wentylatorów w rekuperacji. Sprawia to, że powietrza ze zbyt dużym poziomem wilgotności będzie szybko z niej oczyszczone, dzięki dodatkowemu wietrzeniu.

D

 • DGP

  Dystrybucja gorącego powietrza

E

 • Elementy nawiewne systemu rekuperacji

  w ich skład wchodzą wszelkie dysze, kratki, anemostaty i inne rodzaje nawiewników, dostarczające świeże powietrze do pomieszczeń.

 • Elementy wywiewne systemu rekuperacji

  chodzi o kratki i anemostaty, dzięki którym zabrudzone powietrze wywiewane jest z pomieszczeń.

F

 

 • Filtry w rekuperatorze

dzięki nim zanieczyszczenia z powietrza nawiewanego nie dostają się do pomieszczeń, ale i też chronią wymiennik ciepła przed zanieczyszczeniami z powietrza wywiewanego.

G
 

 • GWC (gruntowy wymiennik ciepła)

  urządzenie to może być instalowane między centralą wentylacyjną a czerpnią powietrza. W zależności od trybu pracy może przekazywać chłód lub ciepło, pochodzące z gruntu, zasysane do wentylowanego powietrza. GWC zasilany jest roztworem wodnym glikolu, dzięki któremu może transportować energię cieplną.

 • GGWC (gruntowy glikolowy wymiennik ciepła)

  moduł ten zaopatrzony jest w wymiennik powietrze/woda, a jego zadaniem jest przesyłanie energii z glikolu do powietrza, które trafia do rekuperatora. Glikol zostaje wprowadzony dzięki kolektorowi gruntowemu. Zadaniem glikolu jest przejmowanie energii z ziemi, posiadającej stałą temperaturę na danej głębokości, która transportowana jest do modułu GGWC. 

H

I

J

 

 • Jednostka chłodząca ARTIC

Montowane do rekuperatora, służy w rekuperacji do schładzania powietrza, które jest nawiewane.

K

 

 • Klapa rewizyjna w instalacji rekuperacji (rewizja)

zabezpiecza otwór w kanale rekuperacyjnym, służącym do umieszczania w nim urządzeń czyszczących kanały rekuperacji.

 • Klasa szczelności systemu rekuperacji

oznaczana jest literami A, B, C, D, gdzie A oznacza najmniejszą klasę szczelności, a D największą. Chodzi tu o szczelność połączeń kanałów z kształtkami, szczelność użytego materiału i dokładność wykonania rur. 

L

M

 • Mufa

  jeden z elementów instalacji wentylacyjnej.  Wewnątrz mufy umieszczane są dwa kanały łączone przez tuleję metalową.

N

 

 • Nawiew

odpowiedzialny za wprowadzenie czystego powietrza do pomieszczeń. Elementem nawiewnym jest inaczej anemostat nawiewny. Kanał nawiewny może być widoczny w ścianie lub na suficie. Zamiast standardowego anemostatu można zakupić ozdobną kratkę nawiewną. 

 • Nypel

jeden z elementów instalacji wentylacyjnej. Na zewnątrz nypla umieszczane są dwa kanały wentylacyjne połączone tuleją metalową. 

O

P

 • Przewody wentylacyjne

służą do transportu powietrza. Mogą być wyprodukowane ze stali lub polietylenu. 

 • Pa (Pascal)

jednostka ciśnienia.

 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

np. łazienka, kuchnia, toaleta, pralnia.

 • Pomieszczenia mieszkalne

tam gdzie przebywa się najczęściej np. pokój, sypialnia, salon, itp.

 • Pomieszczenia pomocnicze

garderoba, spiżarnia, pomieszczenia porządkowe, itp.

 • Projekt instalacji rekuperacji 

jest niezbędny przed wyborem i montażem instalacji. Zawiera on miejsce przyłączenia rekuperacji, drogę rozprowadzenia kanałów czy ich średnicy. Powinno się w nim znaleźć wszystko co pomoże w odpowiednim rozprowadzeniu kanałów i podłączeniu rekuperacji w budynku.  

 • Przewód czerpny

łączy czerpnię z rekuperatorem.

R

 • Radiowe sterowanie rekuperatorem

  dzięki bezprzewodowemu sterownikowi RFZ, który wykorzystuje technologię radiową, można zdalnie sterować pracą rekuperatora i to bez pomocy sterownika. Można umieścić go w każdym miejscu w domu np. w kuchni i zwiększyć moc wentylacji np. na 10 minut, aby szybko wyciągnąć z pomieszczenia jak największą ilość wilgoci.

 • Rekuperator (centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła)

  pozwala na wymianę powietrza w domowych pomieszczeniach, jednocześnie zapewniając odzysk ciepła z powietrza wywiewanego i dodatkową filtrację powietrza. Rekuperator może posiadać wymiennik krzyżowy, obrotowy lub przeciwprądowy.

S

 • Stalowe rury spiro w systemie wentylacji

  odpowiedzialne za przesyłanie powietrza kanały stworzone ze spiralnej blachy. Nie jest to to samo, co miękkie przewody wentylacyjne.

 • Sprawność rekuperatora

  informuje o tym, jaka ilość ciepła z powietrza wywiewanego w procentach, została przekazana do powietrza nawiewanego.

 • Spręż dyspozycyjny rekuperatora

  informuje o sile, czyli ciśnieniu, z jakim rekuperator przekazuje powietrze do kanałów wentylacyjnych. 

 • Sterownik do szybkiego przewietrzania = radiowe sterowanie rekuperatorem

  dzięki niemu można czasowo zwiększyć intensywność wietrzenia pomieszczeń, tak długo i mocno, jak to określi użytkownik.

 • System antyzamrożeniowy rekuperatora

  nie pozwala na zamrożenie rekuperatora podczas bardzo niskich temperatur na zewnątrz budynku. Urządzenie wyposażone jest w impulsową nagrzewnicę wstępną. Dzięki temu wentylacja jest w pełni zrównoważona a ilość powietrza nawiewanego stała.

 • Szpilki w instalacji rekuperacji

  pręt gwintowany wykorzystywany do stabilizacji i podwieszania przewodów wentylacyjnych.

T

W

 • Wydajność rekuperatora

  oblicza się ją poprzez ilość powietrza nawiewanego przez rekuperator plus spręż dyspozycyjny.

 • Wymiennik ciepła w rekuperatorze

  jeden z ważniejszych komponentów rekuperatora, stworzony z małych kanalików skierowanych w odpowiednim kierunku, które pozwalają na przekazanie ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń, do powietrza nawiewanego.

 • Wymiennik entalpiczny

  posiada membranę polimerową, dzięki czemu odzyskuje nie tylko ciepło, ale również wilgoć z powietrza wywiewanego, bez konieczności mieszania się dwóch strumieni powietrza ze sobą. 

 • Wyrzutnia powietrza

  wyrzuca na zewnątrz powietrze wywiewane. Montowana jest na elewacji i podłączona bezpośrednio do kanałów wentylacyjnych.

 • Wywiew

  odbiera powietrze z pomieszczeń.

Z

 • Zbilansowany przepływ powietrza

przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego jest sobie równy.

 • Zabezpieczenie komin(k)owe

znajdują się w m.in. w rekuperatorach AERIS, które montowane są w domach, gdzie zainstalowany jest kominek, a więc tam, gdzie występuje ryzyko wpadania dymu z kominka do pomieszczeń domowych. Takie zabezpieczenie chroni przed nierówną pracą wywiewu i nawiewu.