Kontakt

×

Komunikat

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

Kontakt

Informujemy, że firma Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży poza siecią hurtowni zrzeszonych w Grupie Instal-Konsorcjum. W celu złożenia zapytania o konkretny produkt prosimy o kontakt z naszymi punktami handlowymi (zakładka NASZE HURTOWNIE).


Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
ul. Krakowska 19-23
50-424 Wrocław

Kapitał zakładowy: 1 593 180 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

KRS 0000073751
NIP 899-11-48-563
REGON 930840349
Tel. +48 71 346 99 99
Fax +48 71 733 62 98

 

 

 

 

instal@ik.pl
Inspektor Ochrony Danych iod@ik.pl


Zarząd firmy Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Ryszard Jędrzejewski

Kierownictwo firmy Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.

Dyrektor Handlowy
Henryk Pałys

Dyrektor Biura Zarządu, Prokurent
Katarzyna Witek

Główny Księgowy, p.o. Dyrektora Finansowego
Aneta Zarówna