Produkty

Programy Priorytetowe. Mój Prąd 4.0 i Moje Ciepło — artykuł opublikowany w Biuletynie IK Edycja WIOSNA-LATO 2022 (nr 115)

Dodano 24.07.2022

W kwietniu 2022 roku NFOŚiGW uruchomiło nabory na dwa wyczekiwane programy. Dokładnie 15 kwietnia 2022 roku otwarto nabór wniosków w programie Mój Prąd 4.0, a pod koniec miesiąca, dokładnie 29 kwietnia 2022 roku został uruchomiony nabór w programie Moje Ciepło. Co warto wiedzieć o obu programach? Dlaczego warto złożyć wniosek? 

Roman Papiór | www.wfosigw.wroclaw.pl | www.fos.wroc.pl | www.ik.pl/szkolenia 


Z artykułu dowiesz się: 

  1. Czego spodziewać się po nowej odsłonie programu Mój Prąd 4.0? 
  2. Co warto wiedzieć o nowym programi Moje Ciepło? 

 

Czego spodziewać się po nowej odsłonie programu Mój Prąd 4.0? 

Mój Prąd 4.0 to nowa odsłona niezwykle popularnego programu, dzięki któremu możliwe jest dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej przez osoby fizyczne. Przyglądając się jej nie sposób nie zauważyć, że wniosła ona istotne rozszerzenie zakresu rzeczowego, który jest wspierany w ramach dotacji. Decydując się na złożenie wniosku w programie Mój Prąd 4.0 możesz liczyć na to, że dotacja zostanie udzielona nie tylko na instalację PV, ale także na dodatkowe komponenty. W ich skład wchodzą m.in magazyny energii cieplnej, magazyny energii elektrycznej, czy systemy zarządzania energią, jakie zwiększają zużycie energii w miejscu, w którym jest wytwarzana. 

Koszty, jakie poniósł wnioskodawca, są kwalifikowane od 1 lutego 2021 roku. Warunki uzyskania dofinansowania oraz jego wysokość są uzależnione od momentu uruchomienia instalacji, jak również wynikającego z tej daty systemu, w jakim będzie rozliczał się prosument za wyprodukowaną energię. I tak: 

  • Wnioskodawcy, którzy rozliczają się w systemie net-billing (są to osoby, które złożyły wniosek o przyłączenie mikroinstalacji sieci elektroenergetycznej po 31 marca 2022 roku) i złożyli wniosek, w którym ubiegają się o dotację na instalację PV, magazyn ciepła i energii oraz system zarządzania energią, mogą uzyskać dofinansowanie w maksymalnej kwocie do 20,5  tys. zł. Jeśli wnioskodawca nie skorzysta z magazynów oraz systemu zarządzania energią, wsparcie samej instalacji PV będzie wynosiło 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 tys. zł; 
  • Wnioskodawcy, którzy wykonali i podłączyli instalacje przed 31 marca 2022 roku oraz którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii w systemie opustów (net-metering) mogą skorzystać ze wsparcia w tej samej wysokości pod warunkiem, że przejdą na system rozliczania net-billing; 
  • Wnioskodawcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów (net-metering) oraz którzy skorzystali z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in z programu Mój Prąd, pod warunkiem że przejdą na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej, tzw. net-billing. W tym wypadku maksymalna kwota dofinansowania przedsięwzięcia, które obejmuje jedynie magazyn ciepła i energii elektrycznej oraz system zarządzania energią wynosi 17,5 tys. zł. 

Nowością są tu magazyny ciepła, w skład których wchodzą zasobniki ciepłej wody użytkowej, które zasila pompa ciepła albo kocioł elektryczny, zasobniki ciepłej wody użytkowej wraz z grzałką elektryczną, bufory ciepła, które zasila pompa ciepła albo kocioł elektryczny, bufory ciepła wyposażone w grzałkę elektryczną oraz bufory ciepła wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, które stanowią jedno, kompletne urządzenie. Mowa tutaj także o pompach ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej + zasobnik c.w.u. albo pompa ciepła przygotowująca ciepłą wodę użytkową wraz ze zintegrowanym zasobnikiem. 

 

Co warto wiedzieć o nowym programi Moje Ciepło? 

Moje Ciepło jest nowym programem oferowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach udzielane jest wsparcie finansowe na zakup oraz montaż pompy ciepła, która ma być zamontowana w nowo powstałych domach jednorodzinnych. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowych, jednorodzinnych obiektów mieszkalnych — zarówno wolnostojących, jak i tych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, które mają podwyższony standard energetyczny. Warto jednak pamiętać o kilku ważnych aspektach: 

  • w rozumieniu programu nowy dom to budynek, dla którego w momencie ubiegania się o dofinansowanie nie zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy lub nie został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie; 
  • dofinansowanie kupna i montażu pompy ciepła mogą otrzymać także właściciele nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy złożyli zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku. 

Aby otrzymać dofinansowanie na pompę ciepła z programu Moje Ciepło, należy spełnić ważny warunek — budynek musi mieć podwyższony standard energetyczny. Oznacza to, że wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) w stosunku do zapotrzebowania na ogrzewanie, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej może wynosić maksymalnie: 

  • 63 kWh/m² w ciągu roku dla wniosków, które złożono w 2022 roku; 
  • 55 kWh/m² rocznie dla wniosków, które będą składane w kolejnych latach funkcjonowania omawianego programu. 

Dodatkowym warunkiem, jaki należy spełnić, chcąc skorzystać z programu Moje Ciepło, jest  montaż i użytkowanie pompy ciepła, która będzie współpracowała w wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (w tym wypadku temperatura zasilania wody grzewczej powinna być mniejsza lub równa 35°C - mowa tutaj o ogrzewaniu płaszczyznowym). Ten wymóg nie jest stosowany dla pomp ciepła typu powietrze-powietrze.

 

 

Artykuł przygotowany na podstawie tekstu autorstwa Romana Papióra | www.wfosigw.wroclaw.pl | www.fos.wroc.pl | www.ik.pl/szkolenia 

  

Autor: Aneta Wojtczak