Produkty

Polityka prywatności i cookies

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 29, 50-424 Wrocław, KRS 000073751, NIP: 8991148563, Regon: 930840349.
 2. Z Administartorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem – iod@ik.pl
 3. Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Sylwia Słupska
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z:
 • zawarcie i realizacja umowy,
 • prowadzenie analiz i statystyk w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez administratora,
 • zakup materiałów, towarów i usług od kontrahentów współpracujących z administratorem
 • obsługa posprzedażna produktów i usług oferowanych przez administratora,
 • prowadzenie działań marketingowych przez administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, po uprzednim uzyskaniu zgody na prowadzenie takich działań, dochodzenie roszczeń,
 • archiwizacja,
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są w firmie Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 29, 50-424 Wrocław
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Hurtownie Grupy Instal-Konsorcjum działające na terenie wybranego województwa, które:
 • mogą udzielić informacji związanych z realizacją złożonych zapytań,
 • mogą oferować sprzedaż materiałów, towarów i usług - w przypadku, gdy podaje Pani/Pan swoje dane osobowe w celu uzyskania informacji o możliwości ich nabycia,
 • mogą być potencjalnie zainteresowane zakupem materiałów, towarów i usług - w przypadku, gdy podaje Pani/Pan swoje dane osobowe w celu zaoferowania ich zbycia.
 • Lista hurtowni w poszczególnych województwach:
  województwo dolnośląskie – AKA SZCZERBICCY Sp.j., B&B Bachmińscy Sp.j., FAMEL Sp. z o.o., RESPOL EXPORT-IMPORT Sp. z o.o., THI.eco Sp. z o.o.
  województwo kujawsko-pomorskie – EKO-INSTAL R. Chabowski Sp.j., FEMAX Sp. z o.o. Sp.k., KONED Sp. z o.o.
  województwo lubelskie – DEJEK Sp. z o.o., HEATING Sp. z o.o., SANBUD W. Leszczuk i K. Głuchowski Sp.j.,TERMECO Tchórzewscy Sp.j.
  województwo lubuskie – AKA SZCZERBICCY Sp.j., EKO-INSTAL R. Chabowski Sp.j., POL-PLUS SYSTEMY GRZEWCZE Sp. z o.o., THI.eco Sp. z o.o.
  województwo łódzkie – FAMEL Sp. z o.o., KONED Sp. z o.o., RESPOL EXPORT-IMPORT Sp. z o.o., TECH-GAZ Sp. z o.o., THERM-INSTAL Bogdan . Michoń, Paweł .Zubiel Sp.j., WILGA Sp. z o.o.
  województwo małopolskie – HEATING Sp. z o.o., PHP PROMOGAZ-KPIS Sp. z o.o., RESPOL EXPORT-IMPORT Sp. z o.o.
  województwo mazowieckie – ANGUS Sp. z o.o., EKO-INSTAL R.Chabowski Sp.j., Grupa Instalacyjno-Budowlna EURODOM Sp. z o.o., INSTALATOR Sp. z o.o., INSTALSAN E.M. Kalisz Sp.j., PROTOR-MERKURY Sp. z o.o., RESPOL EXPORT-IMPORT Sp. z o.o., SANBUD W. Leszczuk i K. Głuchowski Sp.j., WAMAR Sp.j. Cwalina, Świderski
  województwo opolskie – B&B BACHMIŃSCY Sp.j., FAMEL Sp. z o.o.
  województwo podkarpackie - HEATING Sp. z o.o.
  województwo podlaskie – AMCO Sp. z o.o., INSTALATOR Sp. z o.o., JW-NOWIK Sp.j., WAMAR Sp.j. Cwalina, Świderski
  województwo pomorskie – EKO-INSTAL R. Chabowski Sp.j., FEMAX Sp. z o.o. Sp.k., RESPOL EXPORT-IMPORT Sp. z o.o., SANET J.A. Szostak Sp.j., WAMAR Sp.j. Cwalina, Świderski
  województwo śląskie – FAMEL Sp. z o.o., PHP PROMOGAZ-KPIS Sp. z o.o., PHI PAMAR Łyszczek Mariusz, Łyszczek Paweł Sp.j., RESPOL EXPORT-IMPORT Sp. z o.o., WILGA Sp. z o.o.
  województwo świętokrzyskie – DOROZ Sp. z o.o., PROTOR-MERKURY Sp. z o.o., THERM-INSTAL Bogdan . Michoń, Paweł .Zubiel Sp.j., WILGA Sp. z o.o.
  województwo warmińsko-mazurskie – AMCO Sp. z o.o., FEMAX Sp. z o.o. Sp.k., JW-NOWIK Sp.j., WAMAR Sp.j. Cwalina, Świderski
  województwo wielkopolskie – EKO-INSTAL R. Chabowski Sp.j., FAMEL Sp. z o.o., TERMIKA Grala, Wojciechowski Sp.j., THI.eco Sp. z o.o.,
  województwo zachodnio-pomorskie – CUPRUM Hurtownia Instalacyjno-Sanitarna Śnieżko Sp.k., EKO-INSTAL R. Chabowski Sp.j., MIEDZIK Sp. z o.o.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane, podlega ustaleniu na podstawie następujących czynników:
 • przepisów prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
 • okresu przez jaki świadczone są usługi,
 • okresu, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 • okresu na jaki została udzielona zgoda.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Podanie tych danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości realizacji wskazanego wyżej celu przetwarzania.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

I.       DEFINICJE

 1. Administrator – Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000073751, NIP: 8991148563, REGON: 930840349.
 2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II.     STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 • Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

III.    SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.