Produkty

ZIELONA TRANSFORMACJA

 

Nadszedł najlepszy czas na to, aby zatroszczyć się o naszą planetę, co przełoży się na korzyści finansowe oraz zdrowie nasze i najbliższych nam osób.

 


O Zielonej Tranformacji


 

Zmiany zachodzące w naszym klimacie nie pozostawiają złudzeń. Jeśli nie zmienimy naszego nastawienia i nie zaczniemy działać, z roku na rok, będziemy odczuwać jeszcze większe, negatywne skutki, ponieważ Matka Natura nigdy nie daje za wygraną. Nie ma więc czasu na zwlekanie, ponieważ jest to najlepszy moment na działanie. W ostatnich latach nasz kraj uplasował się w czołówce państw, które podjęły negocjacje dotyczące klimatu. 

Europejski Zielony Ład przewiduje klimatyczną neutralność i brak zależności od nieodnawialnych surowców naturalnych w gospodarce. Założeniem jest osiągnięcie zerowej emisji gazów szklarniowych do 2050 roku. Europejscy wytwórcy produktów odzieżowych, elektronicznych, budowlanych i tych z tworzywa sztucznego, będą zachęcani do produkowania rzeczy, które da się ponownie przetworzyć lub naprawić. Komisja Europejska zamierza pójść o krok dalej i stworzyć standardy, które mają szczegółowo opisywać wpływ wszelkich usług i produktów na środowisko. 

Są to wymagające cele pod względem energetycznym, szczególnie biorąc pod uwagę postępującą elektryfikację ogrzewania, transportu oraz wzrost liczby klimatyzatorów. Według najnowszych danych ilość pomp ciepła, pojazdów elektrycznych oraz klimatyzowanej powierzchni w gospodarstwach domowych wzrosła o odpowiednio: 119%, 62% oraz 37% z roku na rok. Rozwiązaniem tego problemu są oczywiście odnawialne źródła energii (np. fotowoltaika), które w idealnej sytuacji dostarczałyby całą energię elektryczną potrzebną do zasilenia wcześniej wymienionych urządzeń. Jest to już obecny i rozwijający się trend - pod koniec 2022 r. moc mikroinstalacji (głównie fotowoltaiki - ponad 99%) przekroczyła wartość 9,2 GW. Prosumenci wprowadzili do sieci aż 3,1% krajowej generacji energii elektrycznej. W połączeniu z magazynami energii, byłyby najbardziej konkurencyjnym rozwiązaniem, a w przyszłości, możliwe, że jedynym. 

 

 Do planowanych zmian należy zaliczyć również m.in.:

 1. obniżenie poziomu dwutlenku węgla, za który w głównej mierze odpowiada produkcja energii,
 2. dążenie do jak najwyższej efektywności energetycznej budynków oraz procesów przemysłowych,
 3. wykorzystanie wodoru w firmach, które nie mogą oprzeć się na energii słonecznej lub wiatrowej,
 4.  zachęcanie przedsiębiorców do pobierania energii ze źródeł odnawialnych,
 5. badania naukowe, innowacje i konkurencyjność.

Celem Zielonej Transformacji jest przede wszystkim uświadomienie ludzkości, że należy podjąć konkretne działania, aby zapobiec samodestrukcji. Przysłużą się temu wszelkie informacje techniczne i dofinansowania stworzone przez Europejski Zielony Ład.

 1.  Czystą wodę, świeże powietrze, żyzne gleby i różnorodność gatunkową,
 2.  uzdrowienie fauny i flory,
 3.  energooszczędne budynki,
 4. możliwą niezależność energetyczną, a co za tym idzie, redukcję importu,
 5. zdrową i przystępną cenowo żywność,
 6. trwałe produkty, które będzie można poddać recyklingowi po eksploatacji,
 7. ekologiczny transport publiczny,
 8. więcej stanowisk pracy przyspieszających pracę nad przywróceniem zdrowego środowiska naturalnego.

Głównym założeniem Zielonej Transformacji jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Europejski Zielony Ład chce stworzyć pierwsze w historii Europejskie Prawo Klimatyczne, które ma przyczynić się m.in. do:
 1.  stałej neutralności klimatycznej,
 2. całkowitej redukcji gazów cieplarnianych,
 3. przewidywalnego biznesu dla inwestorów i przemysłu, który będzie współdziałał w trosce o środowisko naturalne,
 4.  stworzenia gospodarki niskoemisyjnej,
 5. pozbycia się gospodarki pochłaniającej nieodnawialne zasoby naturalne,
 6. stworzenia 160 mln zielonych miejsc pracy,
 7.  ekologizacji 35 mln budynków,
 8.  odbudowy ekosystemu,
 9. wzmocnienia obszarów chronionych
 10. powiększenia obszaru rolnictwa ekologicznego,
 11. połączenia systemów energetycznych,
 12. zrównoważonego i zdrowego systemu żywnościowego.

Zielona Transformacja dotyczy każdej osoby na Ziemi. Chcąc zmienić świat na lepsze, będziemy musieli podejmować inne decyzje np. zakupowe czy podczas tworzenia biznesowych projektów. W Polsce duża fala uderzeniowa dotyczyć będzie głównie każdej gałęzi przemysłu m.in. chemicznego, cementowego czy stalowego, ponieważ to właśnie one zużywają najwięcej energii. W dużej mierze fala nie ominie również branży transportowej.

 

Artykuły związane z Zieloną Transformacją

 


Jaki bezpiecznik do pompy ciepła wybrać?
Ile kosztuje pompa ciepła i jakie są koszty jej instalacji?

 

Oze

Odnawialne źródła energii  to technologie które są neutralne bądź znacznie mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego. Urządzenia zaliczające się do OZE mają wiele zastosowań. Najważniejszym zadaniem jest przekształcanie energii: wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalnej, fal oraz prądów morskich. Do wielu zalet tych urządzeń możemy zaliczyć również wytwarzanie energii pozyskiwanej z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także zamiana biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątków roślinnych i zwierzęcych w energię elektryczną. 

Zapraszamy do zapoznania się z produktami i urządzeniami, dzieki którym Zielona Transformacja przebiegnie bez zbędnych komplikacji.

 

Fotowoltaika

 

Pompy ciepla

 

Rekuperacja

 

Kolektory