Produkty

O nas

 

Właścicielem platformy ik.pl jest firma Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu reprezentująca jedną z największych sieci hurtowni instalacyjnych w Polsce. Instal-Konsorcjum jest również członkiem grupy EDT z siedzibą w Essen, która reprezentuje obecnie największą na świecie organizację handlu hurtowego w skład której wchodzi ponad 1000 hurtowni instalacyjnych należących do 10 organizacji w 14 krajach Europy i Ameryki Północnej.
Grupa Instal-Konsorcjum obchodziła w 2021 roku 25-lecie swojej działalności i reprezentuje 30 hurtowni instalacyjnych ze 155 punktami dystrybucyjnymi w Polsce.


Naszym działaniom przyświecają wartości, które są dla nas fundamentem, pokazują nam kierunek zmian oraz konieczność ciągłego doskonalenia.

Poznaj nasze wartości

 • Otwartość i szczerość, informowanie siebie o tym, co dla nas ważne, co nas rani, przeszkadza lub pomaga, uznajemy za naszą powinność we wzajemnych relacjach, bez względu na zajmowane stanowisko. Brak otwartości uniemożliwia nam dochodzenie do porozumienia i niekorzystnie wpływa na jakość tych relacji.

 • Jesteśmy otwarci na różne osobowości i style działania, odmienne punkty widzenia i nowe pomysły. One wzbogacają nas samych, naszą wiedzę, poszerzają perspektywę. Słuchamy uważnie i do końca, a dopiero po wysłuchaniu wyrażamy swoje zdanie, nie raniąc innych. Każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, może mieć rację.

 • Zobowiązujemy się do otwartego słuchania i zauważania racji współpracowników, nie kierując się sympatiami czy antypatiami, które poważnie ograniczają możliwości nasze, zespołu oraz całej firmy. Faworyzowanie szkodzi nam. Wybieramy otwarte, obiektywne podejście.
   

 • Uczciwość w podejściu do siebie nawzajem, bez względu na stanowisko, brak dyskryminacji, szufladkowania, ujawniania osobistych sympatii i antypatii, równe, partnerskie traktowanie siebie nawzajem, a także jednakowe traktowanie wszystkich Partnerów, Dostawców oraz Hurtowni, bez względu na wielkość i osobiste sympatie, uznajemy za OBOWIĄZEK KAŻDEGO pracownika Instal-Konsorcjum.

 • Uważamy, że ukrywanie błędów, obwinianie kolegów, brak chęci zrozumienia, pomówienia czy mówienie o kimś „za plecami” rani, poważnie zagraża jakości naszej pracy i zdrowym relacjom. Będziemy stanowczo reagować na nieuczciwe i nieodpowiedzialne zachowania w każdej sytuacji, aby je eliminować.

 • W sytuacjach, kiedy ktoś nas obdarowuje, przyjmujemy zasadę, że otrzymany upominek, prezent, przekazujemy w ustalone miejsce lub pozostawiamy w widocznym miejscu na wspólny użytek. Dbamy o to, aby sposoby budowania relacji przez kontrahentów nie przysłaniały nam rzeczywistego obrazu ważnych dla nas interesów.
   

 • Szanujemy siebie nawzajem, pracę i czas swój oraz innych osób. To, jak traktujemy naszych współpracowników, pracowników i kontrahentów świadczy o nas samych i tym sposobem sami wystawiamy sobie ocenę. Dlatego zobowiązujemy się do okazywania szacunku we wzajemnych relacjach wewnątrz i na zewnątrz firmy oraz do reagowania w przypadku zauważenia jego braku.

 • Każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, zasługuje na szacunek. Ma swoje zadania do wypełnienia, bez których realizacji firma nie osiągnęłaby swoich celów. Mamy świadomość, że nadużywanie swojej pozycji, tworzenie sztucznych podziałów na ważnych i mniej ważnych jest wyrazem braku szacunku i zrozumienia podstawowych zasad funkcjonowania organizacji, a także działaniem na jej szkodę.

 • Naszych Kontrahentów i ich potrzeby stawiamy na pierwszym miejscu. Dążymy do tego, aby mieli poczucie, że ich sprawy znajdują się w najlepszych rękach. Jednocześnie mamy prawo oraz obowiązek BUDOWAĆ I KSZTAŁTOWAĆ wzajemne relacje z klientami wewnętrznymi (Konsorcjanci) i zewnętrznymi (kontrahenci i inni interesariusze), oparte na partnerstwie i szacunku.
   

 • Każdy z nas posiada talenty, doświadczenia i umiejętności, które tylko wtedy stanowią wartość, jeśli służą innym, a dalej realizacji zadań zespołu i celów firmy. Dlatego korzystamy z różnorodności potencjału naszego zespołu. Taktownie, chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniami, czyniąc z nich wówczas najlepszy pożytek.

 • Współpraca to dla nas wzajemne wspieranie się w działaniach, szczególnie w sytuacji intensywnej pracy. To również nasza motywacja do poznawania i rozumienia funkcji innych działów, ponieważ jesteśmy jednym zespołem, realizującym wspólne cele. Patrzymy na siebie ze zrozumieniem i empatią, a kiedy trzeba, wyrażamy nasze spostrzeżenia i opinie dotyczące poprawy działania, dbając o wzajemne relacje.

 • Pracując w zespole, świadomie rezygnujemy z części swoich interesów na jego rzecz. Szanujemy czas i pracę innych, cieszymy się z sukcesów swoich, a także kolegów. W sytuacjach konfliktowych mówimy o swoich potrzebach, słuchamy siebie ze zrozumieniem, zwracając uwagę na potrzeby drugiej strony. Dążymy do wypracowania uczciwych kompromisów.

 • Bierzemy odpowiedzialność za WYNIKI naszej pracy, które są jej ostateczną oceną i kształtują sposób postrzegania nas przez współpracowników, partnerów i otoczenie biznesowe. Odpowiadamy za swoje zadania, a kiedy realizujemy wspólną pracę, dbamy o odpowiednie podejście i zaangażowanie. Rozmawiamy, dzielimy się spostrzeżeniami, wyrażamy konstruktywną krytykę, bądź uznanie.

 • Swoją postawą, zachowaniem oraz wyglądem zewnętrznym budujemy zarówno swój osobisty wizerunek, jak i wizerunek naszej firmy. Podchodzimy świadomie i odpowiedzialnie do słów, których używamy, spraw, które poruszamy na spotkaniach, w rozmowach wewnątrz i na zewnątrz firmy.

 • Każdy z nas tworzy wyobrażenie, o nas jako Instal-Konsorcjum, w świadomości Kontrahentów. Dlatego w każdym kontakcie, bierzemy odpowiedzialność za budowaną konkretną relację i zdobyte zaufanie, dostarczane informacje i wykonywane zadanie od początku do końca. Troszczymy się o słowność, bezstronność oraz taktowność.

 • Zawsze szukamy najlepszych rozwiązań. Jeśli uznajemy, że ktoś z nas zaniedbuje jakość we wzajemnej komunikacji, jakość wykonania zadania, terminu, zakresu – oddaje zadanie nieukończone, bądź niespełniające ustalonych wytycznych, REAGUJEMY – rozmawiamy otwarcie, taktownie, dyskretnie i z szacunkiem do rozmówcy.

 • Jakość świadczonych przez nas usług stanowi najwyższy priorytet w kontaktach z Partnerami, Hurtowniami (Konsorcjantami) oraz Dostawcami. Dbamy o wysoki poziom wzajemnych kontaktów, prowadzonych rozmów, wysyłanej korespondencji, wykonywanych zadań i dostarczanych informacji. W działaniach kierujemy się naszymi WARTOŚCIAMI i tym, jak inni chcieliby być przez nas traktowani.

 • Popełnianie błędów zdarza się każdemu. Ważne jest to, jak na nie reagujemy. Nie wytykamy, nie wyśmiewamy, nie budujemy swojej pozycji kosztem innych osób, ale wspieramy się wzajemnie i pomagamy wyciągać WARTOŚCIOWE wnioski na przyszłość, aby raz popełnione błędy nie powtarzały się. Sami również potrafimy się do nich przyznać.