Produkty

Systemy solarne Gavia (cz. 3)

Dodano 03.09.2011

Kolektor słoneczny jest sercem systemu solarnego. Ale by mógł skutecznie pełnić swoje zadanie, potrzebne są dodatkowe akcesoria, do których należą uchwyty montażowe, wymiennik pojemnościowy z wężownicami, grupa pompowa z zaworem bezpieczeństwa i naczyniem wzbiorczym przeponowym, sterownik solarny, komplet przyłączeniowy kolektora, płyn solarny, izolacja termiczna. Wszystkie te elementy są tak dobrane, by tworzyć systemowe rozwiązania optymalnie zestawionych ze sobą urządzeń, działających niezawodnie przez wiele lat.

 

 

 

 

 

 Kolektor słoneczny – zasada działania

Szyba zewnętrzna, która chroni absorber przed uszkodzeniami mechanicznymi, charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz dużą przeźroczystością dla światła słonecznego. Przenikające przez szybę światło pada na absorber, gdzie następuje pochłanianie promieniowania cieplnego przez miedzianą folię (absorber) pokrytąwarstwą selektywnej powłoki.Ta powłoka zapewnia dużą absorpcję fal podczerwonych – cieplnych. Połączone ultradźwiękowo z absorberem rurki miedziane, pełnią funkcję instalacji hydraulicznej , która odbiera od nagrzanego absorbera ciepło i oddaje je krążącemu w obiegu zamkniętym czynnikowi. Tak nagrzany płyn , w układzie wymuszonympompą obiegową, wędruje do wężownicy zbiornika ciepłej wody użytkowej. Oddaje tamciepło iponowniewraca schłodzonydo kolektorów. Proces trwa tak długo, dopóki czynnik w solarach ma temperaturę wyższą od temperaturywodywzbiorniku buforowymo zadanąwartość ΔT.

Budowa kolektora słonecznego Gavia

Kolektory słoneczne Gavia występują w wersji pionowej. Rama kolektora wykonana jest z jednego kawałka giętego profilu aluminiowego, co nadaje konstrukcji sztywność i szczelność. Cechą wyróżniającą kolektor Gavia, jest dwuharfowy absorber. Taka budowa pozwala uzyskać szereg korzyści w stosunku do tradycyjnych kolektorów harfowych.

Preferencyjny kredyt z 5% dopłatą z NFOŚiGW

Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie podłączonym do sieci ciepłowniczej, poprzez banki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponuje 45% dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. Na inwestycję można wziąć większy kredyt, jednak dofinansowanie obejmie tylko koszty kwalifikowane. Dopłaty będą udzielane do kredytów, zarówno na zakup imontaż kolektorów słonecznych, jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Inwestorzy mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:

1. Sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego,

2. Zakupu: kolektora słonecznego, nowego zasobnika wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej i instalacji, ciepłomierza./p>

3. Montażu zestawu.

W celu ubiegania się o dotację należy zgłosić się do jednego z banków, które podpisały umowę z NFOŚiGW(dane teleadresowe banków można pobrać na stronie www.gavia.pl) i wypełnić wnioski: o kredyt solarny w banku oraz o dofinansowanie z NFOŚiGW. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, jednak banki udzielają kredytów według kolejności zgłoszeń kompletnie wypełnionych wniosków.

Ważne informacje:

1. Kredyt wypłacany jest bezpośrednio na konto wykonawcy instalacji solarnej na podstawie faktur.

2. Wszystkie koszty (oprócz projektu) muszą być poniesione dopiero po dacie złożenia wniosku o kredyt w banku.

3. Odbiór techniczny gotowej instalacji może nastąpić z kolei dopiero po zawarciu umowy o kredyt. Może tego dokonać uprawniony instalator lub inspektor nadzoru budowlanego. To bank określa warunki i sposób przekazania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie instalacji.W rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy doliczyć dotację do kredytu do przychodu, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

4.NFOŚiGW wymaga, aby kolektory słoneczne spełniały normy jakości EN-12975-2, posiadały aktualne deklaracje zgodności lub europejski certyfikat Solar Keymark. Wszystkie kolektory słoneczne GAVIA posiadają wszystkie wymagane certyfikaty i spełniają najwyższe normy jakościowe