Produkty

Technologia hybrydowa Viteco

Dodano 05.12.2013

Hybrydowy kolektor słoneczny E-PVT 2,0 jest połączeniem kolektora słonecznego płaskiego, przetwarzającego energię słoneczną w energię cieplną, z modułem fotowoltaicznym o polikrystalicznych ogniwach krzemu o mocy 300 W, który przetwarza promieniowanie słoneczne w prąd elektryczny.

Wzrost temperatury modułu fotowoltaicznego zmniejsza jego generowaną moc elektryczną (moc spada o około 0,5% na każdy jeden stopień wzrostu temperatury).

W konstrukcji kolektora hybrydowego E-PVT 2,0 zastosowano bioniczny wymiennik ciepła charakteryzujący się bardzo gęstym ułożeniem kanałów, przez które przepływa płyn chłodzący, oraz pełnopowierzchniowym stykiem z tylną powierzchnią modułu fotowoltaicznego. Tak innowacyjna konstrukcja pozwoliła na uzyskanie optymalnego bilansu cieplnego (transferu ciepła z ogniwa do absorbera odbierającego ciepło), co prowadzi do uzyskania dużej wydajności cieplnej. Potwierdzona badaniami sprawność termiczna kolektora hybrydowego E-PVT 2,0 kształtuje się na poziomie 55%.

Dostępne dotychczas kolektory hybrydowe charakteryzowały się niską sprawnością termiczną ze względu na stosowanie standardowych absorberów, wykonywanych w technologii połączenia laserowego, lub ultradźwiękowego układu hydraulicznego z blachą absorbera. Ze względu na znaczne sfalowanie blachy chłodzenie modułu było nierównomierne, a sprawność termiczna wynosiła maksymalnie 40-45%.

Zalety instalacji z hybrydowymi kolektorami słonecznymi E-PVT 2,0

• Pierwszą zaletą jest chłodzenie ogniw, w wyniku którego pracują one z wyższą sprawnością oraz zyskuje większą żywotność. Wraz ze wzrostem temperatury sprawność ogniw spada, dlatego ich chłodzenie z punktu widzenia efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej jest bardzo korzystne, a średnioroczny uzysk elektryczny wzrasta o minimum 15%.

• Drugą korzyścią jest wykorzystanie odpadowego ciepła w użyteczny sposób. Za pomocą jednej instalacji możliwe jest dostarczenie do budynku zarówno ciepła, jak i elektryczności. Zamiast dwóch osobnych instalacji, fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej i kolektorów słonecznych do produkcji energii cieplnej, na dachu obiektu montowana jest jedna instalacja.

• Trzecią zaletą jest to, iż rozwiązanie to pozwala na zaoszczędzenie powierzchni jaką ma takowa instalacja zająć, zwłaszcza w przypadku ograniczonego miejsca przeznaczonego na montaż instalacji solarnej. Ponadto, dzięki zastosowaniu kolektorów hybrydowych zostaną obniżone koszty instalacji solarnej. W miejsce dwóch instalacji (solarnej i PV) będzie możliwość wykonania jednej wspólnej instalacji – takie rozwiązanie pozwoli obniżyć koszty prac instalacyjnych nawet o około 30%.

Jerzy Perges

www.viteco.pl