Ile prądu zużywa pompa ciepła?

Największą zaletą pomp ciepła jest ich wysoka efektywność energetyczna. Określa ją współczynnik efektywności COP, który wynosi między 3,5 a 5,5. Warto zatem wybierając to urządzenie zwracać uwagę na wspomniany parametr. Im będzie wyższy, tym mniej energii będzie potrzebne do wytworzenia ciepła. 

 


Z artykułu dowiesz się:

  1. Czym są współczynniki COP i SCOP?

  2. Jakie czynniki mają wpływ na koszt ogrzewania pompą ciepła?

  3. Jak łatwo obliczyć ile prądu zużywa pompa ciepła?

 


 

Z roku na rok właściciele domów jednorodzinnych są coraz bardziej świadomi tego, jak zmienia się środowisko. Również podwyżki prądu sprawiają, że zwracają większą uwagę na zużycie energii elektrycznej. Nic zatem dziwnego, że starannie wyliczają ich zużycie i starają się je ograniczać do minimum. Coraz więcej gospodarstw domowych szuka oszczędności, dlatego wybierają urządzenia energooszczędne, które pozwolą im obniżyć rachunki. Czy pompa ciepła jest takim urządzeniem? Jakiego zużycia prądu należy spodziewać się w tym wypadku?

Czym są współczynniki COP i SCOP?

Jeżeli zastanawiasz się na kupnem pompy ciepła i porównujesz oferty różnych producentów, parametrem, na który szczególnie warto zwrócić uwagę jest COP. Jest to współczynnik efektywności pompy. Jego wartość określa stosunek zużycia energii elektrycznej do wytworzenia energii cieplnej, np. jeśli COP wynosi 5, oznacza to, że zużycie 1 kw prądu pozwoliło wytworzyć 5 kW ciepła.

Chcesz znać dokładne koszty eksploatacji pompy ciepła? Sprawdź współczynnik SCOP, czyli jej efektywność średnioroczną. Parametr ten jest stosunkiem energii cieplnej, jaką dostarczono do domu do ilości energii potrzebnej do jej wytworzenia w ciągu całego roku. Nie wiesz, jak obliczyć ten parametr? Możesz skorzystać ze specjalnych kalkulatorów, które są dostępne w sieci.

 

Jakie czynniki mają wpływ na koszt ogrzewania pompą ciepła?

Nie da się ukryć, że nowoczesne pompy ciepła wyposażone są w dobrej jakości instalacje, dzięki którym są efektywne i precyzyjne. Które czynniki mają zatem wpływ na koszt ogrzewania pompą ciepła?

Obliczając wspomniany wyżej wydatek warto wziąć pod uwagę nie tylko średni roczny współczynnik ciepła, jaki wyprodukuje wybrane urządzenie, ale także zapotrzebowanie na ciepło, które jest zależne od wielkości gospodarstwa domowego, ilości mieszkańców, a także innych urządzeń, które pobierają energię elektryczną.

Chcąc dokonać dokładnych obliczeń warto także wziąć pod uwagę lokalizację budynku, jego docieplenie oraz wentylację oraz to, czy posiada klimatyzację, czy nie.

Istotnymi elementami, które mają bezpośredni wpływ na realne zużycie prądu przez powietrzną pompę ciepła, są:

  • warunki, w jakich musi działać urządzenie;

  • rodzaj wentylacji domu (grawitacyjna, czy mechaniczna);

  • temperatura wody;

  • ilość potrzebnej wody

i wiele innych.

Osoby, którym zależy na niższym zużyciu energii elektrycznej powinny połączyć wybraną pompę ciepła z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym oraz zastosować w budynku wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (rekuperację).

 

Co wziąć pod uwagę wybierając pompę ciepła?

Aby podczas wytwarzania ciepła pompa pobierała jak najmniej prądu, przed jej zakupem warto doprecyzować poniższe informacje:

  • temperaturę, jaka będzie optymalna dla użytkowników budynku;

  • temperatur wody użytkowej.

Istotne w tym wypadku jest to, aby zakładane i projektowane temperatury były faktycznie tymi, które po instalacji pompy będą ustawiane przez użytkowników domu.

Jak łatwo obliczyć ile prądu zużywa pompa ciepła?

Kiedy właściciel domu zna wartość współczynnika SCOP oraz zapotrzebowanie budynku na ciepło, nie będzie miał problemu z wyliczeniem ilości prądu, jaką zużyje pompa ciepła — zarówno do ogrzania, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wystarczy podzielić zapotrzebowanie na ciepło budynku przez współczynnik efektywności średniorocznej pompy ciepła.

Mając wartość zużycia energii elektrycznej wystarczy teraz pomnożyć ją przez cenę 1 kW energii, dzięki czemu uzyska się szacowany koszt, jaki musi ponieść właściciel budynku, który ogrzewa go pompą ciepła.

Przeczytaj także:

 

Autor: Aneta Wojtczak

Sprawdź bogatą ofertę pomp ciepła na ik.pl!

Instal-Konsorcjum — Twój sprawdzony Partner!