Produkty

Strategia

 

Najważniejszym celem Instal-Konsorcjum jest dalsze umacnianie przewagi konkurencyjnej naszej organizacji. Chcemy to realizować między innymi poprzez:

  • zastosowanie nowych technologii w procesie przesyłu informacji i obsługi klienta,
  • poszerzanie oferty i obszaru działania,
  • podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników operacyjnych,
  • gromadzenie i analizowanie jak największej liczby danych o rynku, na którym działamy.

CELE STRATEGICZNE

Instal-Konsorcjum sp. z o.o. stawia sobie następujące cele strategiczne:

  • tworzenie spójnej i liczącej się organizacji handlowo-marketingowej, lidera na polskim rynku dystrybucji towarów z zakresu techniki grzewczej, instalacyjnej, sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji,
  • ciągłe podnoszenie poziomu wiarygodności i bezpieczeństwa wobec podmiotów współpracujących z Instal-Konsorcjum,
  • tworzenie silnych i wiarygodnych marek domowych rozpoznawalnych na terenie Polski.