Produkty

Aktualności QIK drugie

Dodano 13.08.2011

 

Na karcie Wstawianie znajdują się galerie zawierające elementy, które zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do ogólnego wyglądu dokumentu.  Z tych galerii można wstawiać tabele, nagłówki, stopki, listy, strony tytułowe i inne bloki konstrukcyjne dokumentu.  Tworzone obrazy, wykresy lub diagramy również są dopasowywane do bieżącego wyglądu dokumentu. 

 

Formatowanie zaznaczonego tekstu w treści dokumentu można łatwo zmienić, wybierając wygląd zaznaczonego tekstu z galerii szybkich stylów na karcie Narzędzia główne.

Można także sformatować tekst bezpośrednio, używając innych formantów na karcie Narzędzia główne. Większość formantów umożliwia zastosowanie wyglądu z bieżącego motywu lub bezpośrednio określonego formatu.  Aby zmienić ogólny wygląd dokumentu, wybierz nowe elementy motywu na karcie Układ strony.  Do zmieniania wyglądu elementów dostępnych w galerii szybkich stylów służy polecenie Zmień bieżący zestaw szybkich stylów.