Produkty

Czy budżet na Program Mój Prąd został wyczerpany? - Są najnowsze dane - NEWS

Dodano 19.05.2023

 

Piąta edycja programu Mój Prąd rozpoczęła się 22 kwietnia 2023 roku, co oznacza, że od jej uruchomienia minęło tylko 25 dni. Analizując dostępne dane udostępnione przez NFOŚiGW, wszystko wskazuje na to, że jeśli budżet programu nie został jeszcze w pełni wykorzystany, to albo wkrótce się wyczerpie, albo będzie konieczne jego zwiększenie.

Przypomnijmy, że w ramach piątej edycji programu Mój Prąd przewidziano środki w wysokości 100 mln zł. Te fundusze pochodzą ze środków zobowiązania wieloletniego "OZE i efektywność energetyczna" i są następnie refundowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.1 - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ze względu na duże zainteresowanie programem, budżet w wysokości 100 mln zł wydaje się niewielki. W rezultacie środki te szybko się wyczerpały.

Według informacji przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do dnia 17.05.2023 r. w ramach piątego naboru programu Mój Prąd złożono 12 552 wnioski o łącznej wartości 105 088 950,32 zł.

W ramach programu Mój Prąd, Polacy składają wnioski głównie dotyczące instalacji fotowoltaicznych w systemie net-billing, ale także dotyczące dodatkowych komponentów. W piątej edycji programu Mój Prąd przewidziano następujące kwoty dofinansowania:

  • Dla mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW - do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących).
  • Dla magazynu energii elektrycznej - do 16 tys. zł.
  • Dla systemu EMS / HEMS - do 3 tys. zł.
  • Dla kolektorów słonecznych - 3,5 tys. zł.
  • Dla magazynu ciepła - do 5 tys. zł.
  • Dla pompy ciepła powietrze-powietrze - 4,4 tys. zł.
  • Dla gruntowej pompy ciepła - 28,5 tys. zł.
  • Dla pompy ciepła powietrze-woda - 12,6 tys. zł.
  • Dla pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie energetycznej - 19,4 tys. zł.

Łącząc inwestycję w fotowoltaikę, magazyn energii, system zarządzania energią, gruntową pompę ciepła i kolektory słoneczne, można otrzymać nawet 58 tys. zł dofinansowania. Natomiast dla kombinacji fotowoltaiki i powietrznej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, co jest jednym z najbardziej efektywnych i popularnych połączeń Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), można otrzymać 26,4 tys. zł dofinansowania. Warto zaznaczyć, że dofinansowanie na poszczególne elementy nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Na podstawie najnowszych informacji, budżet piątej edycji programu Mój Prąd wynosi 100 mln zł. Chociaż przekroczono tę kwotę, ponieważ złożono wnioski o wartości 105 mln zł, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ogłosił zamknięcia naboru. Co więcej, planowano rozszerzenie budżetu na program. Podczas Szczytu Klimatycznego online TOGETAIR, Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu, zapowiedział dodatkowy bonus w postaci 400 mln zł, gdy budżet zostanie wyczerpany.

Autor: Zespół Instal-Konsorcjum 


Zapraszamy także do obejrzenia filmu:

"Instalacja fotowoltaiczna VITECO 10kW (MONTAŻ)"

 

Chcesz uzyskać więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z ogólnopolską siecią naszych hurtowni, adresy dostępne są pod linkiem: https://ik.pl/hurtownie.