Produkty

Człowiek – najlepsza inwestycja

Dodano 02.09.2011

Hurtownie Instal-Konsorcjum, chcąc zapewnić swoim klientom najwyższą jakość obsługi, realizują projekt Akademia Sprzedaży IK. Jest to ogólnopolski projekt zamknięty, adresowany do pracowników hurtowni Instal-Konsorcjum, mający na celu wdrożenie jednolitych standardów obsługi, strategii oraz ciągłe doskonalenie poziomu kompetencji pracowników hurtowni Instal-Konsorcjum.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki (priorytet 2. Rozwój Zasobów Ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, działanie 2.1 Rozwój kard nowoczesnej gospodarki, poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach). Na przeprowadzenie cykli szkoleń w ramach Akademii Sprzedaży IK Instal-Konsorcjum otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 570 993,22 zł. Jest to pierwszy projekt szkoleniowy prowadzony przez Instal- Konsorcjum na tak dużą skalę w celu uzyskania najwyższych standardów w zakresie obsługi klientów i zapewnienia satysfakcji płynącej ze współpracy z hurtowniami Instal-Konsorcjum. Akademia Sprzedaży IK to projekt 2-letni, mający na celu zapewnienie najwyższej jakości obsługi oferowanej klientom hurtowni Instal-Konsorcjum.

Główny cel projektu został określony jako „inwestycja w kompetentny i zintegrowany kapitał ludzki szansą na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku”. Do Projektu zgłosiły się 22 hurtownie należące do Instal-Konsorcjum. Docelowo planujemy przeszkolić 431 pracowników hurtowni. Uczestnicy biorą udział w szkoleniach dla właścicieli hurtowni, menedżerskich oraz handlowych. Szkolenia dotyczą zagadnień z zakresu zarządzania zespołem handlowym i kierowania ludźmi, negocjacji, standardu obsługi klienta, sprzedaży oraz Odnawialnych Źródeł Energii. Proces szkoleniowy wspierany jest platformą e-learningową, dostępną dla uczestników szkoleń. Pierwsze szkolenia odbyły się dnia 7 stycznia 2010 roku, ostatnie zostaną przeprowadzone 28 czerwca 2011 roku. Do tej pory przeszkoliliśmy już w pełni 216 osób w 14 grupach szkoleniowych, w tym 54 kobiet i 162 mężczyzn. Rekrutacja jest stale otwarta. Serdecznie zapraszamy pracowników hurtowni do udziału w szkoleniach w ramach Projektu Akademia Sprzedaży IK