Produkty

HYBRYDOWY SYSTEM GRZEWCZY W DOMU ENERGOOSZCZĘDNYM

Dodano 03.09.2018

Rosnące wymagania dotyczące energooszczędności budynków zmuszają inwestorów do stosowania w procesie budowy domu coraz lepszych materiałów i bardziej zaawansowanych technologii, także w zakresie ogrzewania. Doskonale w takich warunkach sprawdzają się systemy hybrydowe dostarczające ciepło i c.w.u.

Przepisy związane z budową domów zmieniają się co kilkanaście lat. Wszystko ma na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych do minimum oraz ograniczenie wpływu na środowisko naturalne. Ważne jest więc to, aby nowy dom zużywał bardzo mało energii do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i podgrzewania wody. Dodatkowo powinien przyczyniać się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Decydując się na budowę domu, można to zrobić na dwa sposoby - wznosząc dom zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami lub wyprzedzając nieco czas i wybrać materiały, a także technologie spełniające bardziej rygorystyczne przepisy, wchodzące w życie dopiero za kilka lat.

 

Domy energooszczędne - co mówią przepisy  

Surowe wymogi, jakim podlegają nowo budowane domy sprawiają, że budynki są lepiej zaizolowane, a co za tym idzie potrzebują mniej energii do ogrzania. Za domy energooszczędne uznaje się takie, w których zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, obniżymy poniżej poziomu 40 kWh/m²/rok. Istotny jest jeszcze inny parametr - współczynnik Energii Pierwotnej - EP (kWh/m²/rok), określający roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W jego przypadku uwzględnia się także straty przy wytwarzaniu i przesyle energii oraz rodzaj nośnika energii wraz z jego oddziaływaniem na środowisko. Pierwotnie współczynnik EP naliczany był dla każdego budynku osobno, obecnie musi spełniać jednakową maksymalną wartość dla każdego obiektu i jest to 95 kWh/m2 rocznie. Od 2021 roku będzie on wynosić jedynie 70 kWh/m2 na rok, co oznacza, że od 2021 roku będziemy mogli budować jedynie domy w standardzie energooszczędnym.   

 

Optymalny wybór rozwiązań  

Podczas budowy domu energooszczędnego głównym zadaniem będzie taki dobór materiałów budowlanych i technologii, które w efekcie końcowym pozwolą na zmniejszenie strat ciepła i wpłyną na mniejsze zużycie energii. Na pierwszy plan zdają się wysuwać, np. pustaki do budowy ścian czy odpowiedniej grubości warstwa izolacji. Ważne jest także właściwe usytuowanie bryły oraz poszczególnych pomieszczeń, uwzględniające zmieniające się położenie słońca. Oczywiście najbardziej stratnymi energetycznie elementami są przegrody zewnętrzne, takie jak: ściany, drzwi, okna, dach i stropy i to im należy poświęcić wiele uwagi. Aby jednak zapewnić komfort cieplny użytkownikom, nie wystarczy tylko odpowiednio zaizolować dom, ale także wybrać odpowiedni system grzewczy. Wydajnym, skutecznym, ekologicznym i przede wszystkim ekonomicznym rozwiązaniem będzie zainstalowanie nowoczesnych urządzeń o wysokiej sprawności, np. gazowego kotła kondensacyjnego połączonego z powietrzną pompą ciepła. Takie rozwiązanie to nie tylko świetna propozycja dla domów nowych, ale także tych w których funkcjonuje już kocioł kondensacyjny. W ten sposób można zmodernizować posiadaną instalację poprzez dołączenie pompy ciepła, zmniejszając koszty ogrzewania domu. Podstawowym zadaniem hybryd jest bowiem zapewnienie najbardziej opłacalnego w danym momencie źródła ciepła. Połączenie kotła z pompą ciepła w system hybrydowy pozwala jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii - wszystko dlatego, że kocioł stanowi wsparcie dla pracy pompy i odwrotnie. Samo zainstalowanie pompy ciepła może przyczynić się do redukcji kosztów ogrzewania nawet do 70%. Dodatkowo takie rozwiązanie przynosi korzyści proekologiczne, ponieważ kocioł redukuje emisję CO2 do atmosfery. 

 

Hybryda skrojona na miarę 

Urządzenie MCR3 PLUS Hybrid to połączenie naściennego, gazowego kotła kondensacyjnego i inwerterowej pompy ciepła typu powietrze/ woda. Moduł hybrydowy posiada system sterowania pogodowego wieloma obiegami, który umożliwia regulację według energii pierwotnej lub cen energii. MCR3 PLUS Hybrid jest wydajny i ekonomiczny. Klasa efektywności energetycznej dla c.o. to “A++”, z kolei dla c.w.u. “A”. Zespolona w jednostce pompa ciepła charakteryzuje się wysokim współczynnikiem efektywności COP, który osiąga wartość aż do 4,53. Pompa ciepła może pracować do temperatury -20°C (-15°C dla 4 i 6 kW) jednak wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej maleje jej efektywność. W przypadku urządzeń hybrydowych współpraca pompy ciepła i kotła kondensacyjnego ma na celu uzyskanie jak najniższych kosztów eksploatacyjnych systemu grzewczego. Co więcej, urządzenie wyposażone w wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej gwarantuje wysoką wydajność ciepłej wody użytkowej. Zastosowanie zaawansowanej automatyki sprawia, że system hybrydowy jest praktycznie bezobsługowy, co przekłada się na wygodę użytkowania. Posiadanie dwóch źródeł ciepła, które mogą pracować samodzielnie to także większe bezpieczeństwo energetyczne.