Produkty

Instal-Konsorcjum przystąpiło do EDT

Dodano 10.02.2012

Instal-Konsorcjum, pierwsze w Polsce konsorcjum hurtowni instalacyjnych, przystąpiło do największej w Europie organizacji handlu hurtowego towarów instalacji grzewczych i sanitarnych - EDT.

W dniu 27 września 2011 r. w kancelarii notarialnej Dr. Klaus-Peter Lindow w Essen, w obecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Instal-Konsorcjum, Jerzego Zimona, Ryszard Jędrzejewski, Prezes Zarządu Instal-Konsorcjum, podpisał w imieniu IK akt notarialny zawarcia umowy zakupu udziałów EDT GmbH z siedzibą w Essen. W imieniu EDT umowę podpisał Dyrektor Generalny Achim Zimmer. Skuteczne nabycie udziałów w EDT GmbH odbędzie się 1 stycznia 2012 r.

EDT GmbH reprezentuje największą w Europie organizację handlu hurtowego w sektorze techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej, zrzeszającą liderów wielu rynków Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej.

Udziałowcami EDT (European Cooperation of Professional Wholesalers for Sanitary and Heating Products) są grupy:

1) ISG - reprezentująca 30 firm w Niemczech, Austrii i Szwajcarii z 224 punktami dystrybucyjnymi z obrotem rocznym na poziomie 1,68 mld euro w sektorze grzewczo-instalacyjno-sanitarnym.
2) Algorel - reprezentująca 135 firm z 630 punktami dystrybucyjnymi we Francji z obrotem rocznym na poziomie 1,4 mld euro w sektorze grzewczo-instalacyjno-sanitarnym. Grupa Algorel jest liderem na rynku francuskim.
3) Cealco - reprezentująca 40 firm z 144 punktami dystrybucyjnymi w Hiszpanii z obrotem rocznym na poziomie 450 mln euro.
4) Fims - reprezentująca 2 firmy z 54 punktami dystrybucyjnymi w Belgii z obrotem rocznym na poziomie 280 mln euro. Grupa Fims jest liderem na rynku belgijskim.
5) Ptáček velkoobchod - reprezentująca jedną firmę w Czechach z 43 oddziałami i jedną na Słowacji z 5 oddziałami z obrotem rocznym na poziomie 205 mln euro - lider na rynku czeskim i słowackim.
6) GéPéSZ Holding - reprezentująca 3 firmy z 15 punktami dystrybucyjnymi na Węgrzech i 3 w Rumunii z obrotem rocznym na poziomie 64 mln euro. Grupa GéPéSZ jest liderem na swoim rynku.

Instal-Konsorcjum reprezentuje dziś 28 firm ze 106 punktami dystrybucyjnymi w Polsce z obrotem rocznym na poziomie 190 mln euro. Firma należy do grona największych organizacji handlu hurtowego w Polsce.

Głównym celem EDT jest stworzenie skutecznej przeciwwagi dla europejskich koncernów i grup kapitałowych posiadających swoje placówki w wielu krajach europejskich. Dzięki wymianie doświadczeń i realizowanym wspólnie projektom, wszyscy członkowie EDT doskonale przeciwstawiają się konkurencji globalnej.

Kluczowym projektem międzynarodowym jest prowadzenie bardzo szerokiej oferty towarów pod marką Concept. Towary te cechuje wysoka jakość oraz pochodzenie bezpośrednio z fabryk uznanych producentów.

Ważnym kierunkiem rozwoju EDT jest utrzymywanie relacji biznesowych pomiędzy udziałowcami, dzielenie się informacjami, a także korzystanie z wypracowanego know-how, potencjału organizacyjnego oraz wspólnych doświadczeń.