Produkty

Mistrzowskie Targi Dla Instalatora

Dodano 02.09.2011

W dniach 25-27 marca br. odbyły się w Bydgoszczy Międzynarodowe Targi Budownictwa i Instalacji „Gryf-Bud”. W imprezie tej uczestniczyła firma Eko-Instal wraz z Instal-Konsorcjum i innymi dostawcami towarów z branży grzewczej i sanitarnej. Wczasie trwania targów odbył się konkurs na Mistrza Instalacji.

W specjalnie przygotowanej Strefie Partnera odbył się test wiedzy i umiejętności praktycznych, polegający na ułożeniu 1 m2 ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem systemu instalacyjnego QIK. Na najlepszych instalatorów czekały cenne nagrody: wiertnica Baier oraz młoty i zestawy promocyjne Makita. Wszystkim Instalatorom, którzy brali udział w konkursie, a także Dostawcom, którzy uczestniczyli w targach w Strefie Partnera Eko-Instal, składamy gorące podziękowania.