Produkty

NFOŚiGW: ponad 104 mln na kolektory

Dodano 03.02.2012

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił, iż w 2012 r. przeznaczy 104,4 mln zł na dopłaty do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych. To ok. 25 mln zł więcej, niż w zeszłym roku.

Do grudnia 2011 r. ponad 16 tys. wniosków o 45-procentową dopłatę do kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych złożyli Polacy w siedmiu współpracujących z NFOŚiGW bankach. Tylko do połowy stycznia 2012 r. fundusz przekazał ponad 90 mln zł na dotacje do 14 028 instalacji kolektorów słonecznych.

NFOŚiGW wprowadził program dopłat do kredytów na kolektory solarne w 2010 r., a pierwsze tego typu świadczenia zostały wypłacone w sierpniu tamtego roku. Przez kilka miesięcy fundusz wsparł beneficjentów kwotą ok. 6,7 mln zł. Ubiegły rok to prawdziwy boom na dotacje - NFOŚiGW dotował kredyty na blisko 80 mln zł. Cały program, rozpisany na lata 2010-2014, przewiduje dopłaty w wysokości 300 mln zł.

Interesująco prezentują się statystyki przygotowane przez NFOŚiGW, z których wynika, że Polacy korzystający z dopłat nabywają średnio trzy kolektory słoneczne na budynek. Średnia powierzchnia zamawianych kolektorów to 6,42m2. Na zestaw kolektorowy średnio uzyskano dotacje w wysokości ponad 6,5 tys. zł (dla wspólnot mieszkaniowych: 49,9 tys. zł), przy średnim koszcie zakwalifikowanym do dofinansowania równym 14,4 tys. zł na zestaw (dla wspólnot mieszkaniowych: 110,8 tys. zł).

Najwięcej kolektorów w tym okresie zainstalowano w Małpolsce - mieszkańcy tego regionu zrealizowali 2319 instalacji solarnych dofinansowanych przez NFOŚiGW. Na przeciwnym biegunie znajduje się województwo lubuskie, gdzie liczba zainstalowanych dzięki dotacjom kolektorów jest o niemal 90% niższa - mieszkańcy tego regionu dokonali jedynie 248 dotowanych przez fundusz instalacji solarnych. Polacy najczęściej - w 49,7% przypadków - zastępowali kolektorami źródła ciepła napędzane węglem kamiennym.
 
Źródło: www.nfosigw.gov.pl