Produkty

Niczuk Metall-PL laureatem nagrody Solidny Pracodawca Roku 2016

Dodano 01.06.2016

Spółka Niczuk Metall-PL znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu Solidny Pracodawca Roku 2016. Przyznana nagroda to wyróżnienie za stosowanie dobrych praktyk oraz rzetelność działań spółki w zakresie polityki personalnej. Tytuł Solidnego Pracodawcy to nie tylko satysfakcja z dotychczasowych osiągnięć, ale przede wszystkim  zobowiązanie do zachowania wysokich standardów w zakresie działań HR oraz motywacja do dalszej pracy.

Przedsiębiorstwo rozwija się tak dynamicznie, jak dynamicznych ma ludzi i to właśnie ich wiedza, umiejętności  i kompetencje decydują o rozwoju spółki. Podejmowanych jest szereg działań na rzecz  udoskonalenia procesów i rozwiązań w różnych obszarach firmy, aby zapewnić poczucie wspólnoty wśród zatrudnionych oraz sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

– Cieszy nas fakt, że stworzone przez nas standardy polityki personalnej z zakresu HR zostały docenione przez kapitułę programu – mówi Jakub Niczuk, prezes zarządu Niczuk Metall-PL. Laur Solidnego Pracodawcy to dla nas ogromne wyróżnienie, które stanowi potwierdzenie, że obrana droga rozwoju jest właściwa. Dziękuję wszystkim pracownikom dla których, a jednocześnie dzięki którym, firma może być w gronie Solidnych Pracodawców.

Celem programu Solidny Pracodawca Roku 2016 jest wyłonienie i promowanie najlepszych pracodawców, którzy realizują wzorową politykę personalną oraz są zaangażowani w szeroko rozumiane kwestie CSR. Podejmowane działania znajdują swoje odzwierciedlenie w wysokiej jakości produktów i usług świadczonych na rynku polskim.

Kapituła programu przyznając tytuł Solidnego Pracodawcy ocenia firmy w oparciu o ściśle określone kryteria. Wśród najważniejszych wyróżnić możemy m.in. warunki pracy, przestrzeganie prawa pracy, warunki socjalne, terminowość wypłat, ścieżka kariery i awansu, dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat czy opinie o firmie.