Produkty

Nowości ZUG Elektromet

Dodano 09.07.2020

POMPY MONOBLOCK do c.o. MULTIHOME INVERTER I MONOHOME ON/OFF

To już rzeczywistość, ogrzewanie budynków pompami ciepła stało się bardzo popularne. Dotyczy to szczególnie nowych, energooszczędnych budynków, ale coraz częściej znajdują one także zastosowanie w budynkach modernizowanych. Coraz więcej producentów wprowadza do swojej oferty pompy ciepła do C.O . Oferta rynkowa jest już bardzo szeroka.

Jak wiadomo branża chłodnicza jest kilka kroków do przodu w tym zakresie biorąc pod uwagę, że sprężarka i układ chłodniczy są w końcu najważniejszymi elementami pompy ciepła, to jednak producenci urządzeń techniki grzewczej decydują się na konstruowanie urządzeń aby dopasować je do potrzeb swoich klientów. Dlatego między innymi skonstruowano Pompy Ciepła typu MONOBLOCK. Pompy te składają się tylko z jednostki zewnętrznej, a jedyne elementy znajdujące się w środku budynku to sterownik oraz współpracujący z pompą zbiornik buforowy i zbiornik do c.w.u. Zewnętrzny agregat zawiera wszystkie układy: chłodniczy, hydrauliczny oraz elektryczny.

ZUG Elektromet z początkiem 2020 roku wzbogacił swoją ofertę o dwa typy Pomp Ciepła MONOBLOCK: MULTIHOME 8, 12, 15 oraz MONOHOME 10, 15. Działanie pomp Multihome oraz Monohome opiera się na odbiorze ciepła znajdującego się w powietrzu, które następnie przez wentylator urządzenia kierowane jest do parownika, gdzie oddaje energię cieplną do czynnika chłodniczego. Ochłodzone w ten sposób powietrze zostaje wyprowadzone z pompy ciepła. Czynnik chłodniczy krążący w obiegu zamkniętym pompy ciepła przechodząc przez parownik z uwagi na niską temperaturę wrzenia, odbiera energię cieplną z powietrza i zaczyna wrzeć. W następnej kolejności kierowany jest do sprężarki, a więc serca urządzenia, gdzie w wyniku sprężania rośnie nie tylko jego ciśnienie, ale także i temperatura. Gaz wtłaczany zostaje do wymiennika ciepła – skraplacza, gdzie energia cieplna odbierana jest przez system grzewczy budynku, a następnie ulega schłodzeniu i skrapla się. Czynnik chłodniczy posiadający wciąż wysokie ciśnienie zostaje przetłoczony przez zawór rozprężny, gdzie dochodzi do spadku ciśnienia i tym samym obniżenia temperatury czynnika chłodniczego do jego temperatury pierwotnej. Po tym zabiegu cały cykl powtarza się.

Pompy ciepła typu HP Multihome wyposażone są w sprężarki inwerterowe, które zapewniają płynną regulację mocy w zakresie od 30-100%.

Dzięki temu urządzenie podczas rozruchu nie pracuje z pełną mocą, a co za tym idzie zużywa znacznie mniej energii elektrycznej nie tylko podczas startu, ale również w trakcie codziennej eksploatacji.

Dzięki zastosowaniu sprężarki inwerterowej w Modelu HP MULTIHOME możliwe jest zapewnienie elastycznej współpracy pomiędzy pompą ciepła a systemem grzewczym. W efekcie nie dochodzi do powstawania nadwyżek ciepła poprzez zapewnienie minimalnych czasów pracy urządzenia.

Dzięki temu pompy ciepła wyposażone w sprężarki inwerterowe, w wielu przypadkach eliminują konieczność stosowania dodatkowych, charakteryzujących się znaczną pojemnością zbiorników buforowych gromadzących nadmiar potrzebnej wody grzewczej, w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego. Pompy Ciepła typu HP MONOHOME wyposażone są w sprężarkę spiralną z technologią EVI (dodatkowego wtrysku pary).

Sprężarka ta posiada nieco zmodyfikowany obieg czynnika chłodniczego. W sprężarkach tego typu zamontowany jest dodatkowy zawór rozprężny, który część czynnika chłodniczego kieruje do dodatkowego elementu pompy ciepła jakim jest wymiennik. Następuje w nim odparowanie czynnika chłodniczego, który następnie zostaje dodatkowo wtłoczony do sprężarki. Dzięki temu zabiegowi możliwe jest uzyskanie większego ciśnienia na wyjściu ze sprężarki, co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost wydajności grzewczej pompy ciepłą. Dzięki wykorzystaniu technologii dodatkowego wtrysku pary (EVI) pompy ciepła typu HP MONOHOME charakteryzują się nie tylko większą wydajnością w stosunku do klasycznych pomp ciepła, ale i dłuższą żywotnością oraz niskim poziomem wibracji, a co za tym idzie ograniczeniem hałasu generowanego przez samo urządzenie.

Ponadto pompy ciepła typu HP MONOHOME wyposażone są w wysokoefektywny wymiennik ciepła posiadający powłokę hydrofilową, która zapobiega przyleganiu drobnych zanieczyszczeń, co nie tylko przekłada się na wzrost jego efektywności, ale również ogranicza częstotliwość konserwacji wymiennika.
Pompy ciepła MULTIHOME oraz MONOHOME są zainstalowane oraz opomiarowane w  centrum badawczym prowadzonym pod kierownictwem Dyr. Technicznego ZUG Elektromet Roberta Janickiego. Badania dotyczą pracy, wydajności oraz charakterystyki pomp w oparciu o różne warunki atmosferyczne, temperatury, pory roku itp. Wyniki są wykorzystywane do celów wewnętrznych działu technicznego ZUG Elektromet, a także do celów szkoleniowych. Centrum badawcze ZUG Elektromet pełni rolę także Centrum Szkoleniowego.

 

mgr inż. Wojciech Kwoka