Nowy cennik VITECO, ceny ważne od 15 września jest już na naszej stronie

Nowy cennik VITECO, ceny ważne od 15 września jest już na naszej stronie

Marka VITECO to marka z grupy premium – towary o najwyższych walorach jakościowych, oferujące fi rmie wykonawczej dużą wartość dodaną.
W jej skład wchodzą towary z grupy Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), którymi są między innymi:

• kompletne systemy fotowoltaiczne spełniające rygorystyczne wymagania jakościowe, posiadające komponenty najlepszych światowych marek, • nowoczesne pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u.,

• ekonomiczne i niezawodne kotły pelletowe (certyfi kat TÜV, 5 Klasa i Eco Design),

• energooszczędne systemy rekuperacji powietrza, które zostały zaprojektowane wg wymogów technicznych obowiązujących od 2021 roku,

• urządzenia do uzdatniania i zmiękczania wody,

• systemy solarne (certyfi kat TÜV Rheinland oraz Solar Keymark). Produkty marki VITECO są odpowiedzią na najnowsze trendy w dziedzinie techniki grzewczej. Sprzedaż tych towarów nastawiona jest głównie na oferowanie pełnych systemów i pakietów, a dystrybucja towarów VITECO odbywa się tylko i wyłącznie przez hurtownie Grupy Instal-Konsorcjum do fi rm wykonawczych. Są przez to niedostępne dla Klienta ostatecznego w innych placówkach handlowych i Internecie. Marka VITECO silnie nawiązuje do wartości takich jak: bezpieczeństwo, komfort, oszczędność – dla użytkownika oraz wiedza, rozwój, umiejętności – dla hurtowni i partnerów Grupy Instal-Konsorcjum

Aktualne ceny produktów znajdują się: Katalog online: produkty Viteco.