Produkty

Podsumowanie V Forum Energetyki Słonecznej

Dodano 22.05.2012

Rynek kolektorów słonecznych rozwija się w szybkim tempie – to główny wniosek z jubileuszowego V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, który odbył się 18 kwietnia w Krakowie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym podsumowaniem tego wydarzenia.

Forum zainicjowało obchody Europejskich Słonecznych Dni w Polsce. Organizatorem Forum jest Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). Tegoroczna edycja zgromadziło ponad 160 osób, reprezentujących różne środowiska z sektora energetyki słonecznej: instalatorów, producentów urządzeń, stowarzyszeń, przedstawicieli nauki i samorządów oraz innych. Partnerami Forum byli: AMB Technic, Bank Ochrony Środowiska, GRACO, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (tzw. Fundusz Szwajcarski). Spotkanie zostało otwarte przez prowadzącego je corocznie Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Prezesa Zarządu IEO. Tematyka Forum została podzielona na cztery części, pierwsza z nich dotyczyła aspektów rynkowych, druga zaś aspektów technicznych, trzecia prawnych. Finalnym elementem Forum był jak co roku - panel dyskusyjny.

Zapisy w ustawie będą wspierać długoterminowe inwestycje w OZE z okresem 15-letnim, ponadto w ustawie pojawi się wsparcie dla rozproszonych źródeł energii w tym dla fotowoltaiki, oraz pojawią się maksymalne uproszczenia i zróżnicowane dla różnych technologii współczynniki wsparcia, z preferencją dla mikroinstalacji. Zaznaczył, że dotychczasowe formy wsparcia sektora zostaną utrzymane, zyskają mikroinstalacje i wspierany będzie również eksport kolektorów słonecznych poprzez inicjatywy publiczne. Zastrzegając, że choć sytuacja w zakresie finansów publicznych nie jest sprzyjająca, nie wykluczył podjęcia - w ramach konsultacji projektu ustawy OZE i planowanej dyskusji nowelizacji ustawy o VAT - rozmów z resortem finansów w sprawie instrumentów podatkowych dla zielonego ciepła.

W Forum aktywnie uczestniczył Pan Minister Mieczysław Kasprzak, odpowiedzialny za energetykę odnawialną Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, przedstawiając zagadnienie energetyki słonecznej w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Stwierdził, że praca nad regulacją nie jest łatwa, ale „dobra ustawa OZE może powstać do końca roku”. Podkreślił że kończą się konferencje uzgodnieniowe międzyresortowe i projekt ustawy ewoluuje.