Przekształcenie Eko-Instal (NEWS)

Zarejestrowano przekształcenie spółki jawnej „Eko-instal  R. Chabowski Spółka Jawna” w spółkę Eko-instal Chabowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Od dnia 3 stycznia 2022 roku spółce Eko-instal Chabowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki jawnej prowadzonej pod firmą „Eko-instal  R. Chabowski Spółka Jawna”. Jednocześnie pragniemy dodać, iż w wyniku przekształcenia uległa zmianie forma prawna Spółki, nadany został jej nowy numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednakże numer NIP, a także numer Regon pozostały w kształcie niezmienionym. Numery rachunków bankowych pozostały bez zmian.