Produkty

Rozpoczął się cykl szkoleń serwisowych kotłów pelletowych Viteco

Dodano 10.01.2018

Po bardzo aktywnych sprzedażowo miesiącach przyszedł czas na rozpoczęcie szkoleń dla instalatorów w zakresie serwisu kotłów pelletowych Viteco.

Termin został wybrany nieprzypadkowo, gdyż w okresie pierwszego kwartału jest najmniej zleceń na prace wykonawcze i instalatorzy mogą go poświęcić na poszerzanie swojej wiedzy, szczególnie w zakresie nowych produktów, jakimi są kotły na pellet Viteco. Ideą szkoleń jest budowa sieci autoryzowanych firm serwisowych. Jest to tym bardziej uzasadnione, że każdy kocioł zgodnie z wymogami producenta (a także wymogami zdrowego rozsądku) powinien przejść procedurę pierwszego uruchomienia przeprowadzoną przez autoryzowanego serwisanta. To nie jedyne zabiegi, którym musi zostać poddany kocioł podczas swojej wieloletniej eksploatacji. Wymogiem 5-letniej gwarancji jest coroczny przegląd wykonany jak pierwsze uruchomienie przez autoryzowanego serwisanta. Kształceniu właśnie takich serwisantów poświęcony jest cały cykl szkoleń przygotowanych przez producenta kotłów Viteco firmę Greń.

Szkolenia zostały podzielone na 3 etapy:

Etap 1 – A1 – szkolenia i związane z tym uprawnienia do wykonywania pierwszych uruchomień kotłów (szkolenie 1-dniowe)

Etap 2 – A2 i A3 – szkolenie w zakresie A2 napraw gwarancyjnych i A3 napraw pogwarancyjnych (szkolenie 2-dniowe)

Szkolenia odbywają się w nowocześnie wyposażonej sali szkoleniowej i kotłowni z zainstalowanymi kotłami Viteco. Podczas szkoleń omawiana jest budowa kotłów, zasada ich pracy i kompletny system sterowania. Kursanci/instalatorzy mają możliwość samodzielnego uruchomienia oraz rozmontowania każdego
z kotłów. Ponieważ szkolenia odbywają się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu produkcyjnego, istnieje możliwość obejrzenia każdego elementu kotła i procedury jego montażu. Oczywiście nawet najlepiej przeprowadzone szkolenie nie zastąpi codziennej praktyki w kotłowni i właśnie dlatego przy pierwszych uruchomieniach instalatorzy mogą skorzystać z asysty wykwalifikowanych pracowników producenta kotłów.

Aby skutecznie zawiadywać zespołem serwisantów w terenie, a co za tym idzie maksymalnie ułatwić skorzystanie z serwisu przez inwestora, powołano funkcję koordynatora serwisu, który przyjmuje zlecenia serwisowe i rozdziela je z listy autoryzacyjnej.

Czas, który instalatorzy poświęcą na szkolenie, nie jest i nie będzie czasem „straconym”, gdyż uruchomienie kotła jest odpłatne, a kwotę 200 zł netto pokrywa producent kotła według ustalonej procedury rozliczeń finansowych. Także wymagane coroczne przeglądy kotłów są czynnością odpłatną (tym razem kwotę przejmuje inwestor), która stanowi dodatkowy bodziec do odbycia szkolenia w tym względzie. Co również bardzo istotne, szkolenia są całkowicie bezpłatne także w zakresie zakwaterowania i wyżywienia. Kursanci pokrywają jedynie koszty transportu.

Jerzy Perges

www.viteco.pl