Produkty

Trwa jubileuszowy program partnerski pod nazwą: X Misja – PAŁASZ DRAGONÓW GWARDII KORONNEJ.

Dodano 09.12.2020

Trofeum misji otrzyma jej zwycięzca. Dziewięciu kolejnych uczestników programu otrzymuje pamiątkowy sztylet – DRUH REGULUSA. Zakończenie programu nastąpi 30 czerwca 2022 roku.

Oto jego zasady:

  • KARTA MISJI zawiera 16 pól, na które nakleja się otrzymane znaczki
  • Znaczki dostarczane są do Waszej firmy przy dostawie zamówionego towaru, wyłącznie wraz z dokumentem dostawy lub fakturą. Znaczki  może zbierać każdy.
  • Karty Misji dostarczy Wam opiekun handlowy, możemy je wysłać pocztą, można je także pobrać ze strony internetowej  i wydrukować
  • Za wypełnioną 16 znaczkami kartę płacimy gotówką lub przelewem na wskazane konto kwotę 200.- (dwieście złotych). Kartę należy przekazać opiekunowi handlowemu lub wysłać pocztą na adres firmy lub wysłać skan karty e-mailem. Gotówkę otrzymacie bezzwłocznie.
  • WAŻNE: Wygląd znaczków w każdej misji jest inny. Jeśli na karcie znajdzie się choć jeden znaczek z poprzednich misji, karta przepada.
  • Wypłacamy gotówkę wyłącznie za kompletne karty misji (16 znaczków).


Znaczki otrzymuje się za:

  • 1 znaczek za zakup każdego grzejnika typoszereg REVERS.
  • 1 znaczek za zakup każdego grzejnika typoszereg E-VENT.
  • 1 znaczek za każde 1000.- PLN netto przy zakupie zestawów ogrzewania kanałowego -
  • 1 znaczek za każdy grzejnik z innych typoszeregów o wartości zakupu 800.- PLN netto

Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa !!!
 

Z szacunkiem zaprasza do zabawy:

ZESPÓŁ REGULUS-system