Urządzenia grzewcze w Programie Priorytetowym "Czyste Powietrze" w II i III kwartale 2021 roku (NEWS)

W ramach programu „Czyste Powietrze” zakup i montaż kotła na węgiel będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem:

  • złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem ten koszt,
  • oraz zakupu i montażu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe. Wiąże się to z wprowadzonymi od 01 lipca 2021 zmianami w regulaminie PP Czyste Powietrze.

Więcej informacji:

Sprawdź