WIELKA LOTERIA I WIELKI KONKURS PIK -PIĄTE LOSOWANIE NAGRÓD 24.05.2022

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 24.05.2022 w ramach WIELKIEJ LOTERII PIK, odbędzie się piąte już losowanie 5 atrakcyjnych nagród, którymi są iPhony i laptopy, wyłonionych spośród losów przyznanych Partnerom IK na podstawie naliczonych punktów PIK za okres 01.07.2021 - 30.04.2022 (za każde 500 punktów PIK przysługuje 1 mały los) oraz za udział w webinariach Akademii IK dla Profesjonalistów w okresie 01.09.2021 - 22.05.2022. W losowaniu wezmą udział Partnerzy, którzy potwierdzili zgody na uczestnictwo w loterii.

Jednocześnie przypominamy, że za każde 2 500 punktów PIK naliczonych w okresie lipiec 2021 – czerwiec 2022, Partnerzy otrzymują 1 duży los, który będzie brał udział w losowaniu finałowym samochodu dostawczego Ford Transit Connect.

Natomiast 25 Partnerów, którzy uzyskają największą liczbę punktów PIK, zapraszamy do Akademii Bezpiecznej Jazdy na Torze Łódź w dniu 29.07.2022, podczas którego odbędzie się losowanie finałowe samochodu.

Aby wziąć udział w loterii i konkursie, Partnerzy muszą zweryfikować swoje dane teleadresowe i wyrazić wszystkie wymagane zgody w zakładce WIELKA LOTERIA I WIELKI KONKURS PIK po zalogowaniu się w programie PIK na stronie www.ik.pl/pik lub www.partner.ik.pl. W zakładce tej są również widoczne wszystkie otrzymane losy, aktualnie zajmowane miejsce konkursowe w ramce Ranking, a także regulaminy loterii i konkursu.

Zwycięzcy najbliższej loterii zostaną poinformowani e-mailem oraz telefonicznie o wygranej. Zgodnie z regulaminem, warunkiem odbioru nagrody jest uregulowanie w terminie 5 dni wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień losowania wobec hurtowni, w której Parter bierze udział w programie PIK. Partner nie może być także pracownikiem hurtowni ani nie może być z nią powiązany kapitałowo.

W przypadku naruszenia regulaminu, nagroda przechodzi na laureata rezerwowego. O wynikach losowania poinformujemy po zakończonym procesie weryfikacji.