Produkty

Wielka Loteria PIK - losowanie finałowe w dniu 29.07.2022 r.

Z przyjemnością informujemy, iż dzisiaj został zablokowany proces naliczania nowych losów.

Zgodnie z regulaminem Wielkiej loterii PIK, podajemy informację, że lista losów na jutrzejsze losowanie będzie wynosiła 5362.

Finałowe losowanie samochodu dostawczego Ford Transit Connect Wielkiej Loterii PIK odbędzie w dniu 29.07.2022 r. podczas Akademii Bezpiecznej Jazdy na Torze Łódź (tor-lodz.pl).

Sposób losowania:

  • na dzień przed losowaniem finałowym Organizator ogłosi, jaka ilość dużych losów została wydana w ramach Loterii, (Duży los to dziewięciocyfrowy ciąg cyfr. Z ciągu dziewięciu cyfr, cyfry: druga, czwarta, szósta i ósma są cyframi kontrolnymi tworzącymi czterocyfrową liczbę, która nadawana jest w kolejności przyznawania dużego losu. Cyfry pierwsza, trzecia, piąta, siódma i dziewiąta są losowo generowane przez system. Przykład: 308070216 – cyfry pogrubione stanowią ciąg cyfr kontrolnych biorący udział w losowaniu finałowym: 0001; 904040127 – cyfry pogrubione stanowią ciąg cyfr kontrolnych biorący udział w losowaniu finałowym: 0002; 101090937 – cyfry pogrubione stanowią ciąg cyfr kontrolnych biorący udział w losowaniu finałowym: 0003 )
  • podczas losowania finałowego, członek Komisji Nadzoru Loterii wylosuje cyfry kontrolne: tj. cyfrę drugą, czwartą, szóstą i ósmą, z dziewięciocyfrowego numeru losu dużego.
  • podczas losowania finałowego, dostępne będą cztery misy, kolejne misy będą odpowiadały kolejnym cyfrom kontrolnym z czterocyfrowej liczby z przedziału od 0001 do 9999. Każda z mis będzie wypełniona kulami oznaczonymi cyframi w zakresie od 0 do 9 lub w innym zakresie w zależności od ilości wydanych losów dużych, członek Komisji Nadzoru Loterii wylosuje kolejno z każdej z czterech mis po jednej kuli. Numer, który powstanie z cyfr znajdujących się na kolejno wylosowanych kulach, będzie stanowił zwycięski ciąg cyfr kontrolnych biorący udział w losowaniu finałowym, przyporządkowany do zwycięskiego losu dużego zgodnie z pkt. III ppkt. 9 Regulaminu.
  • dla przykładu, w przypadku wydania 3465 losów dużych losowaniu będą podlegać cztery cyfry z czterech mis. W pierwszej misie będą znajdować się cyfry w zakresie od 0 do 3. Jeżeli w ramach losowania kuli z pierwszej misy zostanie wylosowana kula z cyfrą od 0 do 2, to w drugiej, trzeciej i czwartej misie będą znajdować się kule z cyframi w zakresie od 0 do 9. Jeżeli w ramach losowania kuli z pierwszej misy zostanie wylosowana kula z cyfrą 3, to w drugiej misie będą znajdowały się kule z cyframi w zakresie od 0 do 4. Jeżeli w ramach losowania kuli z drugiej misy zostanie wylosowana kula z cyfrą 4, to w trzeciej misie będą znajdowały się kule z cyframi z zakresu od 0 do 6. Jeżeli w ramach losowania kuli z trzeciej misy zostanie wylosowana kula z cyfrą 6, to w czwartej misie będą znajdowały się kule z cyframi z zakresu od 0 do 5.

Życzymy powodzenia w jutrzejszym losowaniu!

Autor: Monika Jurzec-Wiercińska

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z tematycznym filmem : "WIELKA LOTERIA I KONKURS PIK - wyniki piątego losowania"