Produkty

Budowa odkurzaczy centralnych

Dodano 11.04.2012

Odkurzacze centralne coraz częściej są standardem w wyposażeniu nowobudowanych domów, coraz częściej więc pojawiają się pytania dotyczące rodzajów jednostek centralnych.

Na rynku dostępnych jest wielu producentów urządzeń, każdy z nich poleca stosowane przez siebie rozwiązania konstrukcyjne. Poniżej przedstawiamy bezstronne porównanie dostępnych rodzajów jednostek centralnych oraz stosowanych w nich metod filtracji.

 
Silniki jednostek centralnych.
 
Każda jednostka centralna wyposażona jest silnik elektryczny połączony z turbiną powietrza generującą podciśnienie i przepływ powietrza w instalacji. Producenci silników stosują różne metody ich chłodzenia. Silnik jednostki centralnej może być chłodzony zassanym w czasie sprzątania powietrzem lub, co często jest spotykane w większych konstrukcjach, może być chłodzony osobnym obiegiem czystego powietrza zasysanego z otoczenia. W takim przypadku zasysane w czasie sprzątania powietrze, po przefiltrowaniu wydmuchiwane jest bezpośrednio do rurociągu wydechowego, a część elektryczna silnika nigdy nie ma kontaktu z kurzem.
Silniki z osobnym obiegiem powietrza nazywa się silnikami typu by-pass, natomiast konstrukcje, w których zassane w czasie sprzątania powietrze chłodzi część elektryczną silnika nazywa się silnikami przelotowymi. Odkurzacze wyposażone w silniki przelotowe zazwyczaj są ciche, ponieważ zassane w czasie sprzątania powietrze wydmuchiwane jest z turbiny bezpośrednio do komory silnika, w której łatwo wytłumić hałas. W takich jednostkach wymaga się dokładnej filtracji zanieczyszczeń, najczęściej wykorzystując jako filtr worek odwrócony.

Silniki typu by-pass wydmuchują zassane w czasie sprzątania powietrze bezpośrednio do przewodu wydechowego. Powietrze nie jest rozprężane w komorze silnika, dzięki czemu jego część elektryczna nie ma kontaktu z kurzem. Niestety wiąże się to ze zwiększeniem hałasu całego urządzenia. Rozwiązanie ma to jednak najwięcej zalet, gdyż przedłuża żywotność silnika i umożliwia stosowanie najbardziej wydajnej separacji zanieczyszczeń wykorzystującej separatory cykloniczne. Natomiast zwiększony hałas odkurzacza jest skutecznie tłumiony przy pomocy systemowych tłumików montowanych na przewodzie wydechowym z jednostki centralnej.

Metody filtracji

Już pierwsze porównanie jednostek centralnych pozwala odróżnić jednostki kompaktowe od odkurzaczy typu Split. W tych ostatnich separator zanieczyszczeń oraz silnik umieszczone zostały w osobnych obudowach. Dzięki temu uzyskano prawie dwa razy większy separator cykloniczny, w którym strumień powietrza zasysanego wraz z kurzem w trakcie sprzątania oddzielony jest mechanicznie od oczyszczonego już powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz domu.

Odkurzacze typu split wyposażone są w dodatkowy filtr włosów. Udogodnienia te przekładają się na wygodę użytkowania odkurzacza, z którego wystarczy raz na kilka miesięcy wyrzucić kurz zebrany w zbiorniku na śmieci oraz oczyścić filtr włosów do którego dostęp jest wręcz dziecinnie prosty (zdjęcie).

Skuteczność separacji włosów powoduję, że odkurzacze typu split często są wybierane przez właścicieli zwierząt domowych. Odkurzacze te doskonale radzą sobie również w domach z dużą ilością wykładzin podłogowych.

Metody filtracji – Odkurzacze SPLIT

W odkurzaczach split silnik (1) i separator (2) wraz ze zbiornikiem na kurz są umieszczone w osobnych obudowach. Rozwiązanie takie pozwala na wykonanie wydajniejszego i pojemniejszego separatora, w którym wygospodarowano miejsce na dodatkowy filtr (3) do separacji włosów. Większy separator pozwolił na mechaniczne (4) oddzielenie strumieni powietrza zasysanego (5) od powietrza już oczyszczonego (6), dzięki czemu uzyskano efekt skuteczniejszej filtracji powietrza wydmuchiwanego z odkurzacza (7).

Skuteczność działania separatora Split i jego odporność na zapychanie powoduje, że filtry odkurzaczy tego typu są zawsze czyste, co pozwala na nieustanne utrzymywanie najwyższych parametrów urządzenia przez cały jego okres użytkowania. Średnioroczna wydajność jednostek centralnych typu Split jest większa w porównaniu do innych konstrukcji. Silnik odkurzacza może być dowolnie oddalony od separatora i zbiornika na śmieci, co pozwala na swobodę w wyborze miejsca montażu jednostki centralnej.


 

Metody filtracji - Odkurzacze kompaktowe

Odkurzacze cykloniczne

W cyklonicznych odkurzaczach kompaktowych zasada filtracji powietrza jest podobna do separacji spotykanej w 

odkurzaczach typu split. Jednostki te wykorzystują separator cykloniczny jako filtr podstawowy, a rolę filtra wtórnego przejmuje elektrostatyczny filtr zabezpieczający silnik przed drobnymi zanieczyszczeniami. O ile w odkurzaczach typu split dostęp do filtra włosów jest bardzo łatwy, o tyle w urządzeniach kompaktowych, oczyszczenie filtra elektrostatycznego wymaga większego nakładu pracy.

Wszystkie odkurzacze cykloniczne wyposaża się w silniki o konstrukcji by-pass. Klasyczne odkurzacze cykloniczne, poza filtrem elektrostatycznym nie są wyposażone w żadne inne filtry, które powodowałyby spadek wydajności wraz z napełnianiem zbiornika na kurz. Urządzenia te zawsze gwarantują taką samą wydajność niezależnie od ilości zebranych w zbiorniku zanieczyszczeń.

Odkurzacze z workiem odwróconym

Odkurzacze te do separacji kurzu wykorzystują jako filtr wstępny separator cykloniczny, a następnie jako filtr wtórny samoczyszczący worek odwrócony.
Worek odwrócony to rodzaj filtra, który w czasie spoczynku pozostaje zawieszony nad zbiornikiem na śmieci (rys. a), a po załączeniu silnika, przez pęd powietrza, zostaje porwany do góry, w efekcie czego wywija się na lewą stronę (rys b). W takiej pozycji filtruje powietrze jak klasyczny filtr workowy. Po wyłączeniu odkurzacza, ponownie opada nad zbiornik na śmieci, teoretycznie oczyszczając się z zebranych w czasie pracy zanieczyszczeń. Ponieważ worek opada powoli, oczyszcza się tylko z większych zanieczyszczeń, małe drobiny kurzu, które utknęły w porach filtra, wymagają ręcznego wytrzepania. Odkurzacze z workami odwróconymi mogą być wyposażone zarówno w silniki by-pass jak i silniki przelotowe.