Całkowita ochrona instalacji grzewczych

Wymagania odnośnie wody kotłowej reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej. Woda poddana prawidłowemu procesowi uzdatniania zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie napełniania instalacji oraz w trakcie jej uzupełniania nie powinna stwarzać zagrożenia dla instalacji oraz kotłów. Zagrożenia mogą kryć się gdzie indziej tzn. w każdym z elementów instalacji.
 

Mogą to być:

  • cząstki zawieszone (piasek, cząstki metalu, ciała obce) dostające się do instalacji w trakcie jej wykonywania lub konserwacji (resztki spawalnicze, konopie, smary),
  • produkty korozji tlenowej materiałów wykorzystanych do wykonania instalacji,
  • szlamy które są efektem połączenia tlenków, olei użytych podczas produkcji elementów takich jak np. grzejniki, oraz osadów mineralnych. 

Dla prawidłowego zabezpieczenia instalacji przed zanieczyszczeniami należy zastosować pewną kombinację produktów. Taki właśnie zestaw zaproponowaliśmy w tym roku naszym klientom (rys.1). W zestawie znajdziemy urządzenie filtrujące Caleffi XS®, które mimo krótkiej obecności na rynku już zdobyło uznanie profesjonalnych instalatorów oraz komplet środków chemicznych, które pozwolą na dokładne usunięcie zanieczyszczeń już znajdujących się w instalacji oraz zabezpieczą instalację.

Tego typu środki są jeszcze stosunkowo nowym produktem na naszym podwórku i część osób wykonujących instalacje podchodzi do nich z pewnym dystansem, a nawet obawą. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ takie substancje są w całkowicie bezpieczne dla naszych instalacji, a ich stosowanie przynosi wymierne korzyści w postaci utrzymania instalacji w doskonałej kondycji przez długie lata, a co za tym idzie pozwala na obniżenie rachunków związanych z jej funkcjonowaniem. Poniżej zestawiliśmy podstawowe informacje dotyczące produktów wchodzących w skład zestawu.    

URZĄDZENIE FILTRUJĄCE CALEFFI XS® 

Niewielkie wymiary urządzenia pozwalają na jego zastosowanie ze wszystkimi rodzajami kotłów w instalacjach nowych i modernizowanych. Do podłączenia można zastosować przewody giętkie od strony kotła lub od strony instalacji. 

Funkcja

Elementy usuwające zanieczyszczenia w instalacjach muszą być montowane na przewodzie powrotnym przed źródłem ciepła w taki sposób, aby mogły wychwycić zanieczyszczenia zanim dotrą one do wymiennika ciepła i pompy obiegowej. Zasada działania urządzenia filtrującego Caleffi XS® opiera się na:

  • mechanicznej filtracji lekkich cząstek dzięki zastosowaniu specjalnego wkładu filtracyjnego (rozmiar oczka Ø 0,80 mm), 
  • oddzieleniu cząstek ferromagnetycznych dzięki zastosowaniu magnesu neodymowego, który nie ma bezpośredniego kontaktu z czynnikiem w instalacji,
  • separacji cięższych, większych zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu komory o dużej pojemności.

Łatwa obsługa

Specjalna konstrukcja pozwala na sprawdzenie stopnia zabrudzenia części filtracyjnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu czyszczenie można przeprowadzić w sytuacji kiedy jest to konieczne. Po zamknięciu zaworu kulowego można odłączyć część odpowiedzialną za gromadzenie zanieczyszczeń i wyczyścić ją. Czyszczenie może być przeprowadzone pod bieżącą wodą. 

Dodatki chemiczne, płukanie 

Dzięki zastosowaniu dodatkowego elementu (rys. 5) możliwe jest dozowanie środków chemicznych C1 Fast Inhibitor oraz C3 Fast Cleaner. Element ten pozwala też na płukanie instalacji.                                                                         

C3 FAST CLEANER 

Pozwala na zatrzymanie w medium zanieczyszczeń, które mogą być usunięte przy pomocy urządzenia filtrującego XS® lub separatora zanieczyszczeń. Zastosowanie tego środka nie wymaga opróżniania instalacji. Może być stosowany wraz ze środkiem przeznaczonym do ochrony instalacji C1 FAST INHIBITOR, a także z pozostałymi środkami chemicznymi do ochrony instalacji, znajdującymi się w ofercie firmy Caleffi.

Właściwości

Formuła środka jest neutralna, nieagresywna. Nie zawiera on substancji toksycznych, klasyfikowany jest jako „nie niebezpieczne”. Produkt nie pieni się podczas użytkowania. Środki są bezpieczne dla materiałów, z których wykonana jest instalacja.

Dozowanie

Cała zawartość pojemnika ciśnieniowego jest wystarczająca dla 150 litrów wody instalacyjnej (około 15 grzejników lub 120 m2 ogrzewania podłogowego). Nie stwierdzono negatywnego wpływu na instalację w przypadku zastosowania zbyt dużej dawki preparatu. 

Temperatura czynnika ma wpływ na długość czyszczenia.

Czas trwania czyszczenia:

  • min. 1 godzina w przypadku wody o temperaturze (T > 50 °C),
  • min. 4 godziny w przypadku wody o temperaturze (30 °C < T < 40 °C),
  • około 1 tydzień w przypadku wody zimnej.


C1 FAST INHIBITOR 

Chroni nowe oraz istniejące instalacje przed korozją oraz kamieniem. Przewidziany do stosowania w instalacjach wysoko i niskotemperaturowych. Zalecamy wcześniejsze zastosowanie środka C3 FAST CLEANER.

Właściwości

Formuła środka jest neutralna, nieagresywna. Nie zawiera on substancji toksycznych, klasyfikowany jest jako „nie niebezpieczne”. Nie zawiera fosforanów (które mogą powodować zablokowanie łożysk w pompach bezdławnicowych), boranów, azotanów.

Dozowanie

Cała zawartość pojemnika ciśnieniowego jest wystarczająca dla 150 litrów wody instalacyjnej (około 15 grzejników lub 120 m2 ogrzewania podłogowego). W przypadku wody zmiękczonej należy zastosować podwójną dawkę preparatu. Nie stwierdzono negatywnego wpływu na instalację w przypadku zastosowania zbyt dużej dawki preparatu. W przypadku zastosowania zbyt małej ilości, preparat może być nieskuteczny. 

www.caleffi.com