Produkty

Jak ochronić piwnice przed zalaniem?

Dodano 11.07.2012

Według normy PN EN 12056-4 mimo przeprowadzenia doboru urządzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki oraz przy dołożeniu wszelkiej staranności w zasadach eksploatacji, może wystąpić przepływ zwrotny.

Dzieje się tak, ponieważ ze względów ekonomicznych i technicznych kanały dostosowane są do średnich opadów.  Podczas ponadprzeciętnych ulew należy więc liczyć się ze  spiętrzeniem w kanale oraz przepływem zwrotnym w kanałach przyłączonych.

Napierająca woda zamiast swobodnie spływać do kanału, cofa się i wdziera do piwnic oraz innych nisko usytuowanych pomieszczeń, powodując ich zalanie, a w efekcie częściowe bądź całkowite zniszczenie. Problem ten dotyczy inwestorów, właścicieli domów i firm remontowych, ponieważ to właśnie na nich spoczywa obowiązek zabezpieczenia budynku przed przepływem zwrotnym. Ścieki, które ze swobodnym spadkiem odpływają do kanału, musza być zabezpieczone właściwym zaworem zwrotnym.

Kryteria doboru

Najważniejsze w wyborze właściwego urządzenia przeciwzalewowego jest rozróżnienie ścieków, które będą przez to urządzenie przepływać. W przypadku przewodów, które odprowadzają ścieki zawierające fekalia (z toalet, pisuarów) zaleca się stosowanie automatycznych zaworów zwrotnych Staufix FKA. W tego typu urządzeniach w normalnym trybie klapy zwrotne są zawsze otwarte, dzięki czemu ścieki mogą swobodnie przepływać przez urządzenie. W momencie wystąpienia przepływu zwrotnego klapy zamykają się za pomocą siłownika sterowanego sondą umieszczoną w kanale. Dzięki temu praktycznie nie ma możliwości przyblokowania klapki przez zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach. Tylko tego typu urządzenia gwarantują 100% bezpieczeństwo i ochronę przed zalaniem. Często zdarza się jednak, że ze względu na niską cenę na przewodach odprowadzających ścieki z toalet montuje się zwykłe mechaniczne zasuwy burzowe ze swobodnie zawieszonymi klapami. Jest to postępowanie ryzykowne i nie gwarantujące skutecznej ochrony.  Przez zasuwy burzowe powinna przepływać wyłącznie woda deszczowa i ścieki bez fekaliów (z pralek, umywalek, wanien itp.).

Swobodnie zawieszona klapka stanowi przeszkodę dla ścieków fekalnych a przyblokowana klapka w momencie cofki nie ochroni piwnic przed zalaniem. Montując zasuwę burzową na przewodach odprowadzających ścieki fekalne należy liczyć się z obowiązkiem jej regularnego czyszczenia. Warto zdawać sobie sprawę, że koszty poniesione w wyniku ewentualnego zalania są dużo wyższe niż jednorazowy zakup automatycznego zaworu zwrotnego. 

Przegląd produktów

Całkowicie spokojny sen może nam więc zapewnić wyłącznie urządzenie zasilane energią zewnętrzną. Przykładem tego typu urządzenia jest wspomniany już automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA występujący w średnicach DN100/150/200 oraz dwóch możliwych wariantach zabudowy: w płycie podłogowej oraz na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym. Urządzenie posiada 

dwie otwarte klapy zwrotne, które zamykają się w momencie wystąpienia cofki. Przepływ zwrotny zostaje rozpoznany przez sondę, w momencie 80% wypełnienia kanału. Informacja o wystąpieniu przepływu zwrotnego zgłaszana jest za pomocą alarmu na szafce sterowniczej, którą należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu, suchym i nie narażonym na działanie mrozów.  Po ustąpieniu cofki, następuję automatyczne podniesienie się klapy.

Kolejnym urządzeniem przeznaczonym do ścieków zawierających fekalia jest zawór z pompą Pumpfix® F. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość korzystania z przyborów sanitarnych, także w sytuacji przeciążenia kanalizacji, a wiec podczas występowania cofki.  Pumpfix® F posiada klapę swobodnie zawieszoną a nie otwartą, jak w przypadku Staufixa® FKA. W momencie wystąpienia cofki, klapa zamyka się i nie dopuszcza do przedostania się ścieków do wewnątrz budynku. Jeśli jednak przy zamkniętej klapie napływają ścieki, wówczas po osiągnięciu określonego poziomu za pomocą sondy włącza się pompa, która zasysa ścieki, rozdrabnia elementy stałe i niezawodnie tłoczy je w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego. Należy jednak pamiętać, że takie urządzenie nie zastępuje przepompowni i można je stosować tylko przy kanalizacji grawitacyjnej.

Zawory Staufix® FKA oraz Pumpfix® F dostępne są teraz również z gotową do podłączenia szafką sterowniczą Komfort z wyświetlaczem stanu i wskazówkami konserwacyjnymi oraz opcją podłączenia do urządzeń centralnego sterowania budynkiem. Gotowa do podłączenia szafka umożliwia montaż bez udziału wykwalifikowanego elektryka. Dodatkowo Pumpfix® F Komfort  do zabudowy w podłodze posiada pokrywę ze zintegrowaną funkcją wpustu, która gwarantuje nieprzerywane odwadnianie także w przypadku zalania.

Zawory zwrotne nie muszą być wyłącznie montowane wewnątrz budynków. Ciekawym rozwiązaniem jest montaż zaworów w studzienkach przyłączeniowych na zewnątrz budynków. Umiejscowione w ten sposób urządzenia pracują cicho, umożliwiają dostęp w celu wykonania prac konserwacyjnych. Zaletą takiego rozwiązania jest również uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej w piwnicy.

Montaż zaworów

Przykład błędnego (a) i właściwego (b) zainstalowania urządzenia przeciwzalewowego

Najczęściej występującym błędem jest montaż zaworu zwrotnego na przewodzie odprowadzającym ścieki z całego budynku – także z wyższych pięter. W efekcie każde skorzystanie z przyborów sanitarnych znajdujących się na wyższych kondygnacjach może, w sytuacji przepływu zwrotnego, doprowadzić do samoistnego zalania niższych pomieszczeń. Dzieje się tak ponieważ odpływ z budynku jest w tym czasie całkowicie odcięty. Jedynym właściwym rozwiązaniem jest zainstalowanie urządzenia przeciwzalewowego na przewodzie, który odprowadza ścieki tylko z piwnicy. Odpływy z wyższych kondygnacji powinny być włączone w dalszej części instalacji.