Produkty

Kontrola połączeń zaprasowywanych

Dodano 03.09.2011

Poprawność połączenia zaprasowywanego, nie jest związana tylko z dobrze przygotowaną końcówką rury tzn. wykalibrowaną. Na jakość połączenia może wpłynąć w dużej mierze stan techniczny cęg prasujących. Jakość szczęk można ocenić na odstawie kilku parametrów. Pierwszym z nich jest data produkcji wybijana na każdej z cęgów i tak dla firmy Rems system oznaczania prezentuje się następująco:

od 1996 do końca 2005 roku data oznaczana była dwoma cyframi XY, gdzie X=1, 2, 3, 4 i oznacza kwartał produkcji, a Y=6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5 oznacza ostatnią cyfrę roku produkcji, przykład: oznaczenie 29 informuje nas o produkcji cęgów w drugim kwartale 1999 roku, od początku roku 2006 do końca 2007 roku oznaczenia daty dwoma cyframi AB, gdzie A=5, 6, 7, 8 oznacza kwartał produkcji odpowiednio pierwszy, drugi, itd., a B=6, 7 oznacza ostatnią cyfrą roku produkcji, przykład: oznaczenie 67 informuje nas o produkcji cęgów w drugim kwartale 2007 roku, od początku 2008 roku wprowadzony został system oznaczania trzema cyframi XYZ, gdzie X=1, 2, 3, 4 oznacza kwartał produkcji, a YZ=08, 09, 10, 11 oznacza ostatnie dwie cyfry roku produkcji, przykład: oznaczenie 310 informuje nas o produkcji cęgów w trzecim kwartale 2010 roku.

Firma Rems uważa, że jeśli cęgi zaciskowe są starsze niż 4 lata, powinno zalecić klientowi kupno nowych. Można oczywiście przesłać cęgi do pełnej kontroli w autoryzowanym serwisie Rems.

Drugim ważnym miejscem kontroli jest ocena szczeliny pod obciążeniem w punkcie „B”. Oceny dokonuje się za pomocą szczelinomierza o wymiarze 0,3mm, jeżeli można szczelinomierz wsunąć pomiędzy cęgi zaciskowe, wtedy uznaje się, że cęgi takie nie są nieprzydatne do dalszego użytkowania.

Kolejne miejsca kontroli to:

- wewnętrzna część cęg zaciskowych, w których mogą wystąpić takie uszkodzenia jak: utworzony grat na wewnętrznej i zewnętrznej części profilu prasującego, zużycie oraz zabrudzenie;

  • - powierzchnia po której przesuwają się rolki naciskowe (wgnieciony, rozwalcowany materiał cęgów w tych miejscach);
  • - sprężyna zamykająca cęgi (zniszczona, zużyta lub złamana sprężyna).

W momencie wystąpienia jednego z powyższych objawów kontrolowanych cęg, powinny zostać one bezwzględnie wymienione.

Chcielibyśmy poinformować, że Instal-Konsorcjum dla swoich partnerów posiadających maszyny firmy Rems wynegocjowała specjalne warunki na przeglądy techniczne tych urządzeń.

Cena podstawowej kontroli pras uwzględniającej podstawowe działania serwisu, które umożliwiają dokonania pomiaru siły zaciskania oraz dokonanie kontroli cęgów zaciskowych, dla firm instalacyjnych zaopatrujących się w narzędzia Rems w hurtowniach Instal-Konsorcjum wynosi jedynie 30 zł netto. Koszty związane z dostawą maszyny do serwisu oraz ewentualną naprawą, są po stronie Instalatora.