Produkty

Naczynia przeponowe i zawory uzupełniające

Dodano 28.02.2012

Przeponowe naczynie wzbiorcze (PNW) jest jedną z niezbędnych armatur w instalacjach ciśnieniowych zamkniętych. Jest to zbiornik składający się z dwóch części: gazowej i wodnej. Oddzielone są od siebie specjalną membraną. Woda podczas ogrzewania zwiększa swoją objętość. Powoduje to wzrost ciśnienia.

Zadaniem PNW jest przejęcie wody przyrastającej podczas ogrzewania. Wielkość naczynia i ciśnienie gazu w naczyniu uzależnione są od objętości zładu, ciśnienia roboczego instalacji i ciśnienia zaworu bezpieczeństwa. Brak naczynia, niewłaściwe dobrane lub uszkodzone PNW powoduje częste (awaryjne) działanie zaworu bezpieczeństwa prowadzące do jego szybkiego zużycia. Tracimy także ciepło oraz czynnik grzewczy.
 
Skutkiem niewłaściwie dobranego naczynia lub jego uszkodzenia będzie także powietrze w instalacji, będące przyczyną spadku wydajności pomp, korozji, zimnych grzejników, szczególnie na najwyższych piętrach, itd. Układ grzewczy należy koniecznie napełnić do obliczeniowego ciśnienia pracy, które gwarantuje dobre działanie całego układu. Niewłaściwe ciśnienie napełniania i pracy instalacji spowoduje złą pracę naczynia wzbiorczego.W efekcie pojawi się podciśnienie, które spowoduje zassanie powietrza przez mikronieszczelności.
 
Bezproblemowe dopełnianie (lub wstępne napełnianie) instalacji zapewnia zawór napełniania instalacji. Armatura ta składa się z reduktora ciśnienia, zaworu zwrotnego i zaworu odcinającego. Jeżeli bezpośrednio łączymy instalację grzewczą z instalacją wody pitnej, zawór zwrotny zastąpiony jest zaworem antyskażeniowym klasy CA lub BA.
 
Dopełnianie jest proste i nie wymaga wzywania instalatora lub serwisu. Wystarczy otworzyć zawór odcinający a instalacja zostanie uzupełniona do obliczeniowego, nastawionego wcześniej ciśnienia roboczego, ustawionego w reduktorze ciśnienia. Nawet, jeżeli ciśnienie w instalacji spadnie, zawór automatycznie uzupełni zład do wymaganego ciśnienia. Powietrze wyeliminujemy za pomocą wydajnego separatora pracującego nieprzerwanie i w pełni automatycznie.
 
Dzięki separatorowi zapewnimy ochronę armaturom i rurociągom. Separator przyczyni się także do lepszego transportu ciepła, czyli zwiększy oszczędność energii. Montaż separatora powietrza i zaworu napełniania instalacji jest tak samo konieczny jak obecność przeponowego naczynia wzbiorczego. Zastosowanie tych elementów podnosi wygodę obsługi instalacji, zwiększa sprawność i niezawodność układu grzewczego. Bezwzględnie ważną rzeczą jest, aby regularnie sprawdzić PNW – jego membranę i ciśnienie gazu dla właściwej pracy instalacji grzewczej.
 
Źródło: www.husty.pl