Produkty

Najczęstsze błędy montażowe

Dodano 10.09.2012

Ze względu na stale rosnącą popularność systemu instalacyjnego QIK, a co za tym idzie coraz większą liczbę instalacji z wykorzystaniem produktów tej marki, postanowiliśmy przyjrzeć się kilku najczęstszym, a jednocześnie najpoważniejszym błędom montażowym, jakie zdarzają się instalatorom. Mamy nadzieję, że poniższy artykuł pomoże zapobiec przyszłym awariom, do których może doprowadzić niewłaściwy montaż.

Do najważniejszych czynności, jakie wykonuje się w trakcie instalacji systemu QIK, należy odpowiednie docięcie rury. Instalator musi zwracać uwagę, aby cięcie było wykonane prostopadle do osi rury lub – w razie potrzeby – wykonać frezowanie tak, aby uzyskać pożądaną powierzchnię. Tylko w ten sposób połączenie rury z kształtką będzie szczelne i bezpieczne. Jak sprawdzić, czy przycięcie zostało wykonane właściwie? Wystarczy spojrzeć w okienka kontrolne, w które zostały wyposażone kształtki – jeżeli w każdym z nich rura jest widoczna, cięcia dokonano prawidłowo. Jeżeli nie, konieczne jest ponowne przycięcie. Warto pamiętać, że jakiekolwiek zgłoszenie reklamacyjne, w którym stwierdza się nieprostopadłe cięcie rury, jest odrzucane.

Aby uniknąć przecieków instalacji, których najczęstszą przyczyną jest uszkodzenie bądź naruszenie o-ringów wewnątrz rury, konieczne jest wykonanie z należytą starannością kalibracji z fazowaniem. Brak wyrównania krawędzi rury powoduje nieszczelności, z których mogą wynikać awarie i szkody po stronie użytkownika i instalatora. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, w którym stwierdza się nieprawidłowo wykonaną kalibrację lub jej brak, producent ma prawo do nieuznania reklamacji, z czego często korzysta.

Ostatnim z najczęściej pojawiających się błędów montażowych w przypadku systemu instalacyjnego QIK jest nieprawidłowe wykonanie zaprasowań na rurze. Jak pokazują załączone grafiki, będące fragmentami protokołów reklamacyjnych, nierzadko podczas montażu zaciski wykonywane są zbyt lekko, co przy kontroli określane jest terminem „poza tolerancją”. Niedostateczna siła, z jaką wykonywane są zaprasowania, może wynikać z niewłaściwego działania urządzenia zaciskowego lub zużycia szczęk, dlatego bardzo ważne są okresowe przeglądy narzędzi, którymi dysponuje instalator. W przypadku niewłaściwie wykonanego zaprasowania może dochodzić do rozszczelnienia instalacji, a popełnienie takiego błędu montażowego może spowodować negatywną odpowiedź na wniosek odszkodowawczy.

Nawet najwyższa jakość wykonania sprzętu nie jest w stanie zagwarantować niezawodności, jeżeli podczas instalacji wystąpią błędy. Jak pokazują załączone ilustracje, wszelkie nieprawidłowości podczas montażu są wychwytywane przez producenta z ogromną dokładnością. Mamy nadzieję, że podobną skrupulatnością będą od dziś wykazywać się wszyscy instalatorzy systemu instalacyjnego QIK, co spowoduje brak awaryjności systemu, a co za tym idzie – brak reklamacji.

Robert Stencel
Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
www.qik.pl