Produkty

Najważniejsze aspekty planowania instalacji solarnej

Dodano 15.03.2013

Systemy solarne mogą wspomagać systemy grzewcze obiektów w realizacji celów takich jak: przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), ogrzewanie, podgrzewanie wody w basenie, itp. Przy wyborze kolektorów słonecznych powinniśmy kierować się nie tylko ich optyczną sprawnością teoretyczną ?0, ale także ich współczynnikami strat a1 i a2, od których tak naprawdę zależy rzeczywista sprawność instalacji solarnej. Wartość ?0 powinna być możliwie największa, natomiast wartości a1 i a2 możliwie najmniejsze.

Dobór systemu solarnego wspomagającego przygotowanie c.w.u. powinien uwzględniać ilość osób stale korzystających z ciepłej wody w danym obiekcie (lokalu mieszkalnym) oraz planowaną ilość i temperaturę potrzebnej c.w.u. Przy doborze ilości kolektorów słonecznych należy zwrócić szczególną uwagę na kąt nachylenia kolektorów oraz skierowanie pola kolektorowego względem stron świata. Dla instalacji całorocznych optymalnym jest usytuowanie kolektorów w kierunku południowym pod kątem nachylenia 450 do poziomu. W przypadku braku możliwości montażu kolektorów w optymalnym ustawieniu należy sprawdzić w wytycznych projektowych producenta jaka będzie różnica uzysków energetycznych w przypadku naszego kąta nachylenia i usytuowania względem stron świata. Nie zawsze odchylenia te muszą wiązać się z koniecznością montażu dodatkowych kolektorów słonecznych.

Dobór systemu solarnego powinien zostać dokonany przy założeniu pokrycia przez system solarny zapotrzebowania na c.w.u. do 100% latem oraz średniorocznie do około 60–65%.

Należy jednak pamiętać, aby nie przewymiarować instalacji solarnej (pokrycie zapotrzebowania latem nie może przekroczyć 100%), ponieważ nie tylko w nieuzasadniony sposób zwiększamy koszty inwestycji, ale – co ważniejsze – przewymiarowanie pola kolektorowego doprowadza do braku możliwości odbioru ciepła z kolektorów przez wymiennik solarny (proces stagnacji), co w konsekwencji prowadzi do szybszego „starzenia się” elementów instalacji solarnej.

Musimy pamiętać, że oprócz kolektorów słonecznych duży wpływ na poprawną i efektywną pracę systemu solarnego ma prawidłowy dobór oraz odpowiednia jakość wszystkich elementów instalacji solarnej, takich jak: wymiennik solarny, solarna grupa pompowa, naczynie wzbiorcze, sterownik solarny, średnica i izolacja rur solarnych. Niewłaściwy dobór któregokolwiek z tych elementów instalacji będzie miał bezpośrednie przełożenie na potencjalną sprawność i uzyski energetyczne systemu solarnego.

Zakup i montaż instalacji solarnej:

• oprócz oczywiście atrakcyjnej ceny, powinniśmy zwrócić uwagę na możliwość zakupu całego (kompletnego) systemu solarnego u jednego dostawcy/producenta (mamy wówczas pewność, że w przypadku ewentualnych problemów z którymkolwiek elementem instalacji, zgłaszamy zdarzenie zawsze w jednym miejscu – dostawca musi wtedy zająć się którymkolwiek z elementów instalacji),

• na etapie poszukiwania wykonawcy planowanej inwestycji najlepiej poprosić dystrybutora lub producenta zestawu solarnego o wskazanie autoryzowanej firmy instalacyjnej,

• korzystając z usług instalatorów z autoryzacją, mamy pewność, że naszą instalację solarną będą kompletować i montować specjaliści, którzy dobrze znają dany produkt oraz mają długoletnią praktykę w jego instalowaniu,

• montaż instalacji solarnej przez niewykwalifikowaną ekipę może skutkować złą pracą instalacji (małe uzyski energetyczne), a nawet poważnymi problemami (włącznie z uszkodzeniem instalacji solarnej).

Jerzy Perges

www.viteco.pl