Produkty

Ogrzewacze wody. Jaki wybrać?

Dodano 25.10.2011

Nieodzownym elementem życia każdego współczesnego człowieka jest higiena osobista. Do celów utrzymania tej higieny niezbędna jest woda w znaczeniu technicznym nazywana c.w.u., czyli ciepła woda użytkowa.

C.W.U. jest wytwarzana, a raczej przygotowywana w ogrzewaczach, które ze względu na rodzaj mogą być ogrzewaczami przepływowymi lub pojemnościowymi.

Ogrzewacz przepływowy podgrzewa wodę na bieżąco umożliwiając uzyskanie ciągłego strumienia. W większości przypadków takie rozwiązanie wystarcza, lecz ma ono swoje wady. Mianowicie grzałka elektryczna w podgrzewaczu przepływowym w celu prawidłowej pracy urządzenia musi mieć moc elektryczną od 3,5 kW do 5,5 kW. To z kolei wymaga stosowania odpowiednich instalacji elektrycznych, zwłaszcza przewodów o odpowiednich przekrojach. Grzałka ogrzewacza przepływowego o mocy 3,5 kW pobiera z sieci elektrycznej prąd o natężeniu około 16 A, natomiast grzałka ogrzewacza o mocy 5,5 kW już 25 A. Podgrzewacz przepływowy jest w stanie ogrzać od 84 do 140 litrów c.w.u. w ciągu godziny. Nieco inna sytuacja ma miejsce przy zastosowaniu ogrzewaczy pojemnościowych.

W szczególnie popularnych typoszeregach występują grzałki elektryczne o mocy wynoszącej 1500 W. Do zasilania tych urządzeń wystarczające są standardowe układy sieci elektrycznych jednofazowych. Oczywiście czas nagrzewania się całej objętości wodnej jest inny dla każdej pojemności ogrzewacza, ale przy zastosowaniu układów kombinowanych z wężownicą podłączoną do kotła wodnego lub kominka z płaszczem wodnym okazuje się, że koszty przygotowania c.w.u. w skali całego roku są niższe, aniżeli w przypadku ogrzewania tylko grzałką elektryczną.

Szacuje się, że koszty miesięczne przygotowania c.w.u. w zależności od zastosowanego podgrzewacza wynoszą odpowiednio (zakładając standardowe zużycie wody wg przepisów sanitarnych i koszt kWh energii elektrycznej na poziomie 0,40 zł/kWh):

•  koszt przygotowania c.w.u. w podgrzewaczach przepływowych wynosi około 27-45 zł/osobę/miesiąc

•  koszt przygotowania c.w.u. w podgrzewaczach pojemnościowych wynosi około: 36-60 zł/osobę/miesiąc

•  wykorzystując układ kombinowany z wężownicą zasilaną z kotła wodnego lub przepływowego można oszacować koszt miesięczny na poziomie około 4-15 zł/osobę/miesiąc w trakcie sezonu grzewczego.

Ogrzewacze pojemnościowe zajmują o wiele więcej miejsca od przepływowych i w zależności od rodzaju mocowania (wiszące lub stojące) wymagają odpowiedniej zabudowy przede wszystkim solidnego zamocowania. Należy pamiętać, że ogrzewacz przepływowy o pojemności 40 litrów napełniony wodą waży około 75 kg, natomiast ogrzewacz pojemnościowy w rozmiarze 140 napełniony wodą waży około 200 kg.

Wielu użytkowników zadaje sobie pytanie: jaki ogrzewacz wybrać do podgrzewania c.w.u. Dostępność na rynku wielu rozwiązań pozwala na indywidualne dostosowanie ogrzewacza do potrzeb klientów. Przy czym zawsze trzeba brać pod uwagę kilka zasadniczych aspektów w tym: cenę zakupu, koszty eksploatacji oraz parametry techniczne, w tym ilość dostępnej ciepłej wody użytkowej, a także rozwiązania techniczne zapewniające wysoką niezawodność i trwałość urządzenia.

Autor: Bartosz Kuźnik