Produkty

Partner Instal-Konsorcjum to bezpieczny instalator

Dodano 02.07.2015

Awarie i wady instalacji zdarzają się – wie o tym każdy Instalator. Dzieje się tak dlatego, że z prowadzeniem działalności gospodarczej nierozerwalnie wiążą się różnego rodzaju zagrożenia. Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom i potrzebom instalatorów, Instal-Konsorcjum we współpracy z Polską Kancelarią Brokerską Sp. z o.o. opracowało szczególne rozwiązanie, niwelujące negatywne finansowo skutki zdarzeń.

Kiedy może przydać się takie rozwiązanie?

Oto kilka przykładów z życia wziętych.

– W swojej pracy mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju szkodami. Proszę wyobrazić sobie taką sytuację. Instalator wykonał na zlecenie dewelopera instalację wodno- kanalizacyjną w budynku wielorodzinnym. Mieszkania zostały sprzedane, a nowi nabywcy dokonali remontu w postaci położenia płytek, paneli, malowania ścian itp. Po roku od wykonania prac przez instalatora doszło do szkody polegającej na wycieku wody z instalacji wodnej, którego przyczyną było wadliwe wykonanie wyżej wymienionej instalacji.

Bez polisy OC koszty dotarcia do wadliwego elementu instalacji, czyli zbicia tynków, wykucia dziury w posadzkach, naprawa usterki, a później przywrócenie poprzedniego stanu lokali mieszkalnych, leżałyby po stronie instalatora. Polisa pokrywa natomiast dużą część tego kosztu, a nawet jego całość.

Inny przykład szkody w branży instalacyjnej, z którą mieliśmy styczność, to wadliwe wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku pewnej drukarni.

Po wykonaniu pracy doszło do wycieku, w wyniku czego zalaniu uległa maszyna drukująca o wartości 50 000 zł. 

W porównaniu z poprzednim przykładem jest to szkoda znacznie mniejsza, jednak dla instalatora w dalszym ciągu koszt naprawy uszkodzonej maszyny drukarskiej lub kupna nowej byłby zdecydowanie duży, a mogłaby go pokryć wykupiona polisa.

Podobnie w przypadku uszkodzenia wartego 10 000 zł kotła centralnego ogrzewania w domu wolnostojącym. Do szkody doszło w wyniku nieostrożności instalatora, który dokonał zamknięcia zaworu wody przy ciągłej pracy pieca. Mając ubezpieczenie OC, instalator nie musiał pokrywać kosztów naprawy kotła lub jego wymiany z własnej kieszeni. To tylko niektóre przypadki z jakimi się spotykamy – mówi Dominik Sawicz, Specjalista ds. Likwidacji Szkód Polskiej Kancelarii Brokerskiej Sp. z o.o. Najczęściej do szkody dochodzi w następstwie nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej, przez którą zwykle rozumie się klienta danego przedsiębiorstwa. Choć przedsiębiorcy często zdają sobie z tego sprawę, nie są świadomi ewentualnych konsekwencji, dopóki te nie nastąpią. Decyzję o wykupie ochrony ubezpieczeniowej działalności odkładają w czasie, żyjąc w przekonaniu, że jeszcze nie jest im ona potrzebna. Do czasu.

Wśród instalatorów często spotykamy się ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi. Szkody występujące na skutek wadliwie wykonanej

instalacji są powszechne, a ich wystąpienie jest jedynie kwestią czasu. To z kolei oczywiście wiąże się z koniecznością wypłacania olbrzymich odszkodowań, a co za tym idzie, z dużymi stratami finansowymi.

Jak zabezpieczyć się przed takimi scenariuszami?

– Podstawowym problemem uzyskania gwarancji ochronnej dla instalatorów były wysokie koszty ubezpieczenia samych instalatorów tym niemniej udało się je znacząco ograniczyć dzięki wysokiej jakości i podwyższonej bezawaryjności produktów marek QIK, Concept i Viteco. Dostarczone dane nt. awaryjności produktów oraz informacje o szkoleniach i programach edukacyjnych dla partnerów IK pozwoliły nam uzyskać doskonałe warunki ochrony przy korzystnej cenie. Sami Partnerzy IK korzystają z ochrony gratis. To oczywisty sukces Grupy Instal-Konsorcjum i jej Partnerów – odpowiada Paweł Janczak, prezes Polskiej Kancelarii Brokerskiej Sp. z o.o.

Przed ryzykiem w zakresie szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego wykonania instalacji zabezpiecza instalatorów polisa OC, która obejmuje szkody osobowe, rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności i mienia.

– Taką ochronę posiadają Partnerzy Instal-Konsorcjum, którzy należą do Programu PIK – dodaje Paweł Janczak.  

Jakie argumenty stoją za objęciem działalności ubezpieczeniem OC?

Najbardziej kluczowym z nich jest ochrona finansowa. Za ubezpieczeniem OC w branży instalacyjnej przemawia jednak coś jeszcze. W wyniku kryzysu, a także stale zwiększającej się konkurencji sytuacja na polskim rynku instalacyjnym pogorszyła się dla firm wykonawczych. Zdobywanie zleceń jest coraz trudniejsze. Jakość i szybkość wykonywanych usług oraz ich cena nie zawsze wystarczają – wówczas argumentem może być to, że instalator, instalując produkty QIK, Concept i Viteco, posiada ubezpieczenie OC. Z dodatkowej ochrony korzysta zarówno klient, jak i sam instalator. To ma znaczenie dla klientów, gdyż buduje wiarygodność instalatorów i zapewnia bezpieczeństwo obu stronom umowy.

–  Przez wiele lat naszej działalności prowadziliśmy obserwacje w zakresie różnych szkód, dlatego tym bardziej cieszy nas fakt, że firma Instal-Konsorcjum zdecydowała się na wprowadzenie polisy OC do swojego programu dla Partnerów IK. Świadczy to nie tylko o wysokiej jakości produktów QIK, Concept i Viteco, ale także o zaangażowaniu Instal-Konsorcjum w relacje z Partnerami. Każdy instalator, który spełni warunki programu, otrzymuje Certyfikat ubezpieczenia zapewniający ochronę ubezpieczeniową w ramach wykonywanej działalności w zakresie chronionych marek – informuje Paweł Janczak.

Skrócone informacje o produkcie:

Ochrona odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej, kontraktowej oraz odpowiedzialności cywilnej za produkt.

Suma ochronna: 200.000 zł

Dodatkowe rozszerzenia: włączenie kosztów montażu produktu wolnego od wad i demontażu produktu wadliwego.

Warunki udziału w programie Bezpieczny PIK:

• co najmniej 3.500 punktów PIK w okresie roku w akcji QIK i Viteco,

• ochrona dotyczy usług i instalacji w zakresie produktów QIK, Concept i Viteco.

 

Wojciech Bednarek   

www.pkbroker.pl