Produkty

Podstawy prawne w zakresie doboru pomp do instalacji grzewczych

Dodano 17.12.2014

Ekspert Grundfos, Andrzej Zarębski, Kierownik ds. produktu, Budownictwo:

Spotykam się często z pytaniem: „Czy każdy model pompy obiegowej o określonych parametrach może być zastosowany wymiennie w dowolnej instalacji? Czy tę samą pompę można zamontować w instalacji solarnej i np. w instalacji ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego?” Wyjaśniam tę kwestię poniżej.

 

Ustawodawstwo

Rozporządzenie WE nr 641/2009 dotyczące wprowadzania do obrotu w krajach europejskich pomp obiegowych 1 stycznia 2013 r. ograniczyło  zakres ich stosowania. Pompy bezdławnicowe (obiegowe) w instalacjach centralnego ogrzewania (do oddzielnego montażu) powinny posiadać wymaganą wartość wskaźnika sprawności energetycznej EEI ≤ 0,27, natomiast od 1 sierpnia 2015 r. pompy montowane zarówno w instalacjach CO, jak i w systemach cieplnych wykorzystujących energię słoneczną (solary) oraz pompy ciepła będą musiały legitymować się wzskaźnikiem EEI ≤ 0,23. Zobowiązuje to wszystkich producentów pomp obiegowych do przestrzegania powyższych wskaźników. Z tego powodu pompa solarna, która nie ma EEI ≤ 0,27 nie jest obecnie polecana jako zamiennik w instalacjach CO. Każda instalacja, w której montowana jest pompa obiegowa, charakteryzuje się także szczególnym sposobem wytworzenia, efektywnego przenoszenia i przekazywania ciepła.

Zarówno charakterystyki, jak i rekomendowane tryby pracy pomp w instalacjach solarnychi systemach CO (ogrzewanie podłogowe, grzejnikowe, ścienne) różnią się zdecydowanie. Konstrukcja typu ogrzewania określa zarówno temperaturę czynnika grzewczego, jak i wymagany przepływ. Budynki budowane obecnie cechują się zwykle stratami ciepła nieprzekraczającymi 60 W/m2, dlatego celowy jest dobór pompy, w której wydajność i wysokość podnoszenia może być realizowana w sposób płynny. Czołowi producenci obiegowych pomp elektronicznych proponują wybór odpowiedniego trybu pracy pomp w zależności od rodzaju ogrzewania. Od prawidłowego doboru pompy zależy zarówno sprawność energetyczna systemu, jak i poziom głośności pracy instalacji (termoregulatorów).

Do zastosowania w domach jednorodzinnych Grundfos proponuje pompę ALPHA2 – najbardziej efektywną energetycznie pompę w swojej klasie.

Andrzej Zarębski

www.grundfos.pl