Produkty

Produkty do kotłowni domów jednorodzinnych

Dodano 17.12.2014

Część 1: Kotłownia z kotłem gazowym, pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. i dwa obiegi grzewcze, grzejnikowy oraz podłogowy

Jaką armaturę zastosować w kotłowniach w domach jednorodzinnych? W pierwszym artykule z tej serii przedstawiamy prostą instalację w kotłowni z kotłem gazowym, pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. i obiegiem grzewczym i podłogowym.

 

Poniższy schemat przedstawia najczęściej stosowane rozwiązanie kotłowni w domach jedno- oraz wielorodzinnych. Na instalację taką składają się:

  1. źródło ciepła,
  2. obiegi grzewcze,
  3. ciepła woda użytkowa.

 

 

 

 

 

 

 

1. Źródło ciepła:

Na rysunku przedstawiono źródło ciepła, które nie ma zintegrowanego zaworu przełączającego (rozwiązanie obecnie niespotykane). Jeśli jednak taka sytuacja wystąpi, należy zaproponować zawór przełączający firmy ESBE serii VRG230 lub alternatywnie VRG130. Aby zautomatyzować pracę, należy zastosować jeden z siłowników ARA600 o sygnale sterującym dwupunktowym. To rozwiązanie jest zasadne, jeśli źródło ciepła posiada automatykę, która wysteruje zaworem poprzez siłownik.

Alternatywą dla mieszających zaworów VRG i siłownika ARA są zawory strefowe ZV3 lub zawory VZD (zasada działania opiera się o 2-punktowy sygnał sterujący). Zawory ZV3 to zawory ze sprężyną zwrotną (normalnie zamknięte) – oznacza to, że przy braku napięcia zawór zamyka się. W zaworach ZV3 poprzez odpowiednie połączenie hydrauliczne możemy uzyskać (podczas braku napięcia) pracę na obieg grzewczy lub na c.w.u. Doboru zaworu przełączającego należy dokonać w oparciu o średnicę przewodu instalacji c.o. i sygnału sterującego.

Do czego potrzebny jest zawór przełączający?

Zawory przełączające stosuje się, by nadać priorytet odbiornikowi ciepła. Aby źródło ciepła nie ogrzewało przez cały czas wszystkich odbiorników, montujemy zawór przełączający. Zadaniem zaworu będzie kierowanie czynnika ciepła na obieg, który ma większy priorytet, najczęściej jest to ciepła woda użytkowa. Oznacza to, że w każdym przypadku zapotrzebowania na ciepło na cele c.w.u. zawór zostanie przełączony tak, by skierować cały strumień wody grzewczej do pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. (nawet w przypadku zapotrzebowania na ciepło na cele c.o.). Po uzyskaniu zadanej temperatury c.w.u. zawór powraca do pierwotnej pozycji, w której ponownie cały strumień wody grzewczej kierowany jest na obiegi grzewcze. Zawory przełączające znajdą zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest zmiana kierunku przepływu czynnika grzewczego.

2. Obiegi grzewcze:

  1. Na schemacie przedstawiono dwa obiegi grzewcze mieszaczowe. Jest to rzadka sytuacja. Najczęściej w takich układach spotyka się jeden obieg grzewczy pompowy i jeden mieszaczowy.
  2. W układzie przedstawionym na schemacie 1 mogą również wystąpić dwa obiegi grzewcze grzejnikowe, z którychjeden będzie posiadał mieszacz, lub dwa obiegi grzewcze ogrzewania podłogowego – w tym przypadku należy zastosować dwa zawory mieszające na każdym z obiegów.
  3. Jeśli kocioł posiada sterownik umożliwiający sterowanie zaworem poprzez siłownik, należy zastosować zawory serii VRG130 oraz siłowniki serii ARA600. Najczęściej spotykanym sygnałem sterującym w sterownikach kotłów gazowych jest sygnał 230V AC trzypunktowy.
  4. Jeśli źródło ciepła nie posiada automatyki, która pozwoliłaby sterować mieszaczem obiegu (lub kolejnego obiegu) grzewczego, można zastosować jedno z kilku rozwiązań. Pierwsze to stałotemperaturowa regulacja obiegu grzewczego (utrzymanie temperatury zasilania na stałym poziomie) za pomocą zaworów termostatycznych VTA lub zaworów obrotowych VRG130 ze sterownikiem CRA100. Druga opcja to sterowanie mieszaczem ze sterownika pomieszczenia, regulacja według temperatury pomieszczenia za pomocą sterownika CRB100 i zaworu VRG130. Trzecia możliwość: regulacja według temperatury zewnętrznej za pomocą sterownika CRC i zaworu VRG130.
  5. Dobór zaworów mieszających odbywa się w oparciu o strumień przepływu czynnika grzewczego oraz różnicy temperatur (zasilania i powrotu) obiegu grzewczego.

Do czego potrzebne są zawory mieszające?

Zawory mieszające stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagana jest regulacja temperatury czynnika grzewczego. Jeśli źródło ciepła pracuje stałotemperaturowo, za pomocą zaworów mieszających możemy regulować temperaturę zasilania obiegu grzewczego, a więc i temperaturę wewnętrzną. Za pomocą zaworów mieszających możemy zmienić parametry pracy kolejnego obiegu grzewczego, np. obieg grzejnikowy pracuje na parametrach 75/50°C, kolejny obieg grzejnikowy wyposażony w zawór już tylko 55/40°C, zaś obieg ogrzewania podłogowego na 40/30°C. Za pomocą zaworów mieszających możemy zmieniać warunki pracy obiegu grzewczego, np. jeden obieg grzewczy pracuje, by zapewnić komfortową temperaturę dzienną pomieszczenia a kolejny obieg grzewczy w tym samym czasie pracuje z obniżonymi parametrami. Zawory mieszające są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest regulacja temperatury zasilania obiegu grzewczego.

3. Ciepła woda użytkowa:

Zastosowanie termostatycznego zaworu za pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. ma na celu zwiększenie komfortu wody ciepłej. W przypadku utrzymywania temperatury ciepłej wody w granicach 60°C (poparzenie w skutek kontaktu z c.w.u. poniżej 3 s) warto zastosować urządzenie, które ochroni nas przed poparzeniem i zadba o poprawną temperaturę wody w punkcie poboru.

  1. Zawór VTA jest istotnym elementem instalacji c.w.u., w której przewiduje się okresowe przegrzewanie podgrzewacza (temp. wody 70°C).
  2. Dobór zaworu termostatycznego do pracy w instalacji c.w.u. odbywa się w oparciu o ilość punktów poboru (suma punktów poboru o największym przepływie) i uwzględnieniu nierównomierności rozbioru / strumień objętościowy ciepłej wody użytkowej.

Do czego potrzebne są zawory termostatyczne w instalacji c.w.u.?

Zawory termostatyczne w instalacji c.w.u. stosuje się przede wszystkim jako ochronę przed poparzeniem (w przypadku braku wody zimnej odcinana jest woda gorąca) oraz zapewnienie komfortu wody ciepłej (czyli zapewnienie odpowiedniej, komfortowej temperatury c.w.u. w punkcie poboru).

Krzysztof Kamycki

www.esbe.pl