Produkty

Program doboru ogrzewania QIK

Dodano 02.07.2015

Program Audytor SDG wersja 2.0 przeznaczony jest do wykonania szybkiego doboru grzejników konwekcyjnych oraz ogrzewania podłogowego, a także przygotowywania ofert cenowych oraz wstępnych obliczeń urządzeń grzewczych w instalacjach centralnego ogrzewania. W przypadku niewielkich obiektów, takich jak domy jednorodzinne, w ciągu kilku minut można dobrać urządzenia grzewcze oraz stworzyć szczegółowe zestawienie materiałów wraz z cenami.

Szybkie wyznaczanie obciążenia cieplnego pomieszczeń

Wykorzystując dwudziestoletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania, dostawca zoptymalizował i zminimalizował ilość danych potrzebnych do obliczeń. Poza tym wprowadzony został zaawansowany system dziedziczenia danych, który polega na podaniu typowych danych o pomieszczeniach w zakładce Dane ogólne. Na ich podstawie w nowo dodanych pomieszczeniach automatycznie wypełniana jest większość danych, co umożliwia bardzo szybkie obliczenia. Zestawy parametrów wywoływane są przez proste opcje, które są zrozumiałe nawet dla niedoświadczonego użytkownika. Program posiada graficzny system podpowiedzi, co dodatkowo ułatwia pracę w programie – nawet niedoświadczony użytkownik będzie poruszał się w nim bez problemu. Zastosowana w programie unikalna metoda szybkiego obliczania obciążenia cieplnego w oparciu o wirtualny model pomieszczenia sprawia, że wyniki obliczeń są znacznie dokładniejsze niż w przypadku stosowania wskaźników na m2 powierzchni podłogi.

Interaktywny dobór grzejników oraz ogrzewania podłogowego

Dzięki systemowi dziedziczenia większość danych dotyczących grzejników program przyjmuje w sposób domyślny na podstawie danych ogólnych. Domyślnie przyjęte wartości oznaczone są zielonymi czcionkami. Program jest przy tym bardzo elastyczny i w razie potrzeby wybrane parametry mogą być zmienione przez użytkownika. Takie rozwiązanie znacząco skraca czas niezbędny na wprowadzenie danych. Po wybraniu systemu ogrzewania (konwekcyjne i podłogowe) przez użytkownika program dobiera grzejniki i rozstaw rur. Oprogramowanie wykonuje obliczenia zgodnie z polską normą PN EN 1264. Ogrzewanie podłogowe projektowane jest na podstawie wybranego systemu mokrego lub suchego i określonej konstrukcji stropu. Dane konstrukcyjne wpisane są jako dane domyślne charakterystyczne dla wybranego producenta z możliwością indywidualnego zaprojektowania ocieplenia stropu.

Zestawienie materiałów i wycena wybranego systemu ogrzewania

W oparciu o wprowadzone dane oraz dobrane elementy program automatycznie tworzy szczegółowe zestawienie materiałów obejmujące: Przy ogrzewaniu konwekcyjnym:•liczbę grzejników,

  • • liczbę zaworów grzejnikowych,
  • • liczbę rozdzielaczy łącznie z szafkami do ich zabudowy,
  • • długość rur w systemie rozdzielaczowym.
  • Przy ogrzewaniu podłogowym:
  • • długość rur grzewczych,
  • • ilość i rodzaj izolacji cieplnej,
  • • liczbę i wielkość rozdzielaczy łącznie z szafkami do ich zabudowy,
  • • dodatkowe elementy związane z systemem: długość taśmy dylatacyjnej, ilość klipsów mocujących, ilość plastyfikatora itp. Zachęcamy do bezpłatnego pobierania programu na stronie internetowej www.qik.pl.
  • Robert Stencel

www.qik.pl