Produkty

System opomiarowania mediów: przewodowy czy bezprzewodowy?

Dodano 18.09.2014

Wraz ze wzrostem automatyzacji naszych mieszkań, domów, biur rośnie zainteresowanie systemami zdalnego odczytu mediów. Firma BMETERS, wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, oferuje radiowy lub magistralowy system zdalnego odczytu HYDROLINK. Każdy z nich ma wady i zalety. Wybierając jeden z tych dwóch systemów, należy kierować się charakterystyką nieruchomości, wówczas otrzymamy gwarancję poprawności odczytów i oszczędności czasu.

BMETERS HYDROLINK to nowoczesny system odczytu i ewidencji poboru wody z instalacji opartej na wodomierzach jednostrumieniowych typu GSD8-RFM, wielostrumieniowych typu GMDX-RFM oraz ciepłomierzach HYDROCAL, HYDROSPLIT. Rozwiązanie to pozwala na dwie możliwości transmisji: 

  • radiową – bezprzewodową (Wireless Radio M-BUS)
  • magistralową – przewodową (M-BUS Line).

Oba warianty umożliwiają odczyt wszystkich urządzeń w jednym czasie, bez absorbowania użytkownika.

SYSTEM BEZPRZEWODOWY

Przeznaczony jest głównie do budownictwa wielorodzinnego i obiektów już istniejących, gdzie bez problemów możemy zamontować urządzenia. Jest odporny na akty wandalizmu (nie ma kabli). Pewnym minusem są jednak jego ograniczenia w zasięgu. Istnieje możliwość wydłużenia sygnału radiowego lub dostosowania radiowego systemu do przesyłu internetowego, jednak wymaga to doposażenia w koncentratory danych.

Podstawowa architektura składa się z urządzenia pomiarowego (wodomierz, ciepłomierz) wyposażonego w moduł komunikacji radiowej oraz zestawu inkasenckiego, w skład którego wchodzi komputer przenośny, odbiornik RFM-RX2 oraz oprogramowanie HYDROLINK. Moduły radiowe zintegrowane są z wodomierzami i/lub ciepłomierzami z własnym zasilaniem bateryjnym. Licencja na odczyt jest bezterminowa, nie ma limitu obsługiwanych urządzeń, a aktualizacje programu HYDROLINK są bezpłatne – to ważne informacje z punktu widzenia użytkownika. W praktyce zarządca nieruchomości może obsługiwać jednym zestawem inkasenckim wiele budynków.

SYSTEM PRZEWODOWY

Stosuje się go przeważnie w budynkach biurowych, użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych, gdzie najczęściej istnieje już infrastruktura kablowa sieci M-BUS. System ten zapewnia kompleksowe rozwiązania odczytu i ewidencji wskazań z urządzeń pomiarowych wyposażonych w wyjście impulsowe lub wyjście M-BUS.

Dzięki możliwości połączenia wielu urządzeń w jeden system oraz ich nawigacji poprzez jednostkę centralną, M-BUS daje praktycznie nieograniczone możliwości kontroli wszystkich urządzeń wchodzących w skład magistrali. System M-BUS charakteryzuje się architekturą trójpoziomową, składającą się z konwerterów sygnału impuls/M-BUS (lub urządzenia pomiarowego wyposażonego w wewnętrzny moduł M-BUS), centrali głównej (tzw. Mastera M-BUS) oraz oprogramowania do odczytu wskazań.

Magistrala M-BUS daje przewagę nad systemami radiowymi, ponieważ nie ma narzuconego standardu protokołu komunikacyjnego. Oznacza to, że urządzenia różnych producentów mogą ze sobą współpracować w ramach tej samej magistrali (przy systemie radiowym to na ogół niemożliwe).

System M-BUS daje też możliwość rozszerzenia magistrali dzięki sieci Ethernet/Internet. Jego ogromnym atutem jest również możliwość integracji z innymi systemami automatyki budynkowej, tzw. inteligentnymi domami (systemy LON, EIB/KNX itp.) czy systemem BMS za pomocą konwerterów sygnału oraz bramek magistralowych. Przy zastosowaniu wysokiej klasy centrali M-BUS’owych długość okablowania w magistrali może sięgać nawet 12 km, dodatkowo należy pamiętać o możliwości przesyłu sygnału przez Internet.

Który system wybrać?

System należy dopasować do potrzeb zarządcy. System radiowy jest wygodniejszy w momencie instalacji, ale nie przewiduje powiązania z automatyką budynkową. Zestaw inkasencki możemy użytkować w wielu budynkach, a w przypadku sieci przewodowej centralka M-BUS przypisana jest do danej nieruchomości.

Cena przewodowego systemu M-BUS firmy BMETERS może być wyższa od radiowego – np. cena modułu na wodomierz GSD8-RFM w systemie M-BUS typ RFM-MB1 wynosi 204,20 zł, a w systemie radiowym RFM-TX1.1 tylko 110,00 zł.

Andrzej Zych

www.bmeters.pl