Produkty

Zapewnij sobie bezpieczeństwo w połączeniach zaprasowywanych QIK

Dodano 08.01.2018

Kilkanaście miesięcy temu firma Instal-Konsorcjum dołączyła do grona klientów firmy Novopress, pomysłodawcy i jednego z liderów w segmencie hydraulicznych zaciskarek do rurowych systemów instalacyjnych, zarówno tworzywowych, jak i metalowych.

Od ponad roku klienci firm należących do Grupy Instal-Konsorcjum mają możliwość zaopatrzenia się w bardzo wygodną i poręczną w pracy zaciskarkę Novopress ACO102, dostarczaną z logo QIK jako dedykowaną dla tego systemu instalacyjnego. W skład zestawu wchodzą również trzy szczęki minio zarysie TH do złączek o średnicy 16, 20 i 26 mm, dwa akumulatory, a całość zapakowana jest w poręcznej walizce. Maszynę można doposażyć również w szczęki TH 32 oraz U 40 – do systemu instalacyjnego QIK, a także w szczęki V o wielkości 15, 18, 22, 28 i 35 mm, które są przeznaczone do montażu instalacji gazowej w systemie zaprasowywanych rur miedzianych.

Jak każde elektronarzędzie o zasilaniu akumulatorowym, zaciskarka Novopress QIK wymaga – poza stosowaniem zgodnie z przeznaczeniem – ścisłego przestrzegania zalecanego cyklu ładowania akumulatorów (nigdy przemrożonych – w temperaturach mocno ujemnych) oraz przechowywania ich w stanie naładowanym. Umożliwi to długą eksploatację bez zauważalnej utraty pojemności.

Z uwagi na newralgiczny wynik pracy zaciskarek, gwarantujący szczelność zaciśniętych połączeń na długie lata, maszyny te muszą podlegać okresowym przeglądom w wyspecjalizowanych serwisach fabrycznych. Taki przegląd ze sprawdzeniem siły zacisku oraz stopnia zużycia szczęki wydanym certyfikatem wykonywany w autoryzowanej przez producenta firmie ZAP-Mechanika Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim kosztuje ok. 150 zł i trwa ok. 3 dni. Tam też można wykonać każdą naprawę zaciskarki po upływie okresu gwarancji. Regularne przeglądy są warunkiem uzyskania przedłużonej gwarancji nawet do 3 lat, a także gwarantują stabilną i pewną siłę zacisku w każdych warunkach.

Ze względu na zbliżający się okres zimowy chcemy zwrócić Państwa uwagę na sposób użycia hydraulicznych zaciskarek w warunkach bardzo niskich temperatur, tj. poniżej -5°C. Dzisiejsze dopuszczenia pozwalają wprawdzie montować instalacje w temperaturze otoczenia do 0°C, jednak zaciskarka zamrożona w nocy np. w bagażniku samochodu trafiająca na równie oziębioną rurę z kontenera na budowie może mieć problemy z prawidłowym zaciskiem, szczególnie na większych średnicach. Gęsty olej w cylindrze i twardy polietylen rury mogą być powodem późniejszych nieszczelności. W takich sytuacjach należy pamiętać, aby rano, przed podjęciem pracy,  odpowiednio nagrzać zaciskarkę w ciepłym pomieszczeniu oraz by przechowywać rury w lepszych temperaturowo warunkach w okresie zimowym. Da to pewność wykonania bezbłędnej, odpowiedzialnej pracy w każdych warunkach.

Żadne przygotowania i zapewnienie idealnych nawet warunków montażu instalacji nie zwalnia nigdy z wykonania niezbędnej i wymaganej przez warunki gwarancji próby szczelności. Przeprowadzona właściwie i przy odpowiednim ciśnieniu (150% ciśnienia pracy: min. 6 bar), zagwarantuje spokój w przyszłości, a wypełniony i prawidłowo podpisany protokół z pozytywnego wyniku badania jest podstawą do ubiegania się o 10-letnią gwarancję na system instalacyjny QIK i ubezpieczenie efektów pracy instalatora.

Dodatkowo, Partnerzy IK, którzy uzyskali 3500 punktów PIK w akcji QIK i Viteco, zostaną objęci od kwietnia 2018 roku programem ubezpieczenia OC, uwzględniającym również błędy montażowe i szkody, które powstały wskutek rażącego niedbalstwa. Tym, którzy nie zakwalifikują się do tego programu, zachęcamy do wykupienia polisy OC na warunkach wynegocjowanych przez Instal-Konsorcjum, poprzez stronę internetową ubezpieczenia.ik.pl. 

Jako gwarant jakości systemu instalacyjnego QIK, Instal-Konsorcjum odradza korzystanie z zaciskarek ręcznych, importowanych spoza Unii Europejskiej, które, mimo że zostały wyprodukowane do takich prac, nie zapewniają jednoznacznej i powtarzalnej siły zacisku.
Ponadto wymagają one częstej regulacji szczeliny tzw. kamieni oraz sporej siły mięśni operatora. Zdarzają się przypadki reklamacji w wyniku nieszczelności takich zaciśnięć, spowodowanej błędnymi regulacjami wykorzystanego sprzętu. Na zamieszczonych zdjęciach podajemy prawidłowe kontrolne wymiary zaciśniętego połączenia, zarówno  szczęką TH, jak i szczęką U. Ostatnie zdjęcie przedstawia nieszczelny trójnik 16 mm, połączenie wykonano zaciskarką ręczną, prawdopodobnie bez próby szczelności. Wyraźnie widać, że średnica zaprasowanej tulei jest dużo wyższa niż dopuszczalny zakres dla profilu U i średnicy 16 mm, który powinien wynosić 16,0 ÷ 16,3 mm.

Dzisiaj  łatwy dostęp do profesjonalnych narzędzi  –  nożyc zapewniających prostopadłe cięcie, kalibratorów dopasowanych do systemu QIK, zaciskarek z dedykowanymi szczękami – oraz stałe dostawy markowych materiałów dają możliwość wydajnej, bezpiecznej i dającej satysfakcję pracy na sprawdzonym od lat systemie QIK.

Jednocześnie informujemy, że w 2018 roku będziemy kontynuować program narzędziowy, w ramach którego za zakupy rury i złączek QIK istnieje możliwość zaopatrzenia się w maszyny zaciskowe na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Mirosław Wiktorczyk

Andrzej Zielonka

www.qik.pl