Produkty

Nowoczesne rozwiązania wentylacyjne

Rekuperatory Viteco wykorzystują do odzysku ciepła przeciwprądowe wymienniki ciepła, gwarantujące uzyskanie doskonałej wydajności cieplnej urządzenia przy zachowaniu umiarkowanych oporów przepływu powietrza.