Produkty

5-warstwowa rura Purmo PexPenta

Dodano 05.12.2013

PexPenta to 5-warstwowa rura do ogrzewania podłogowego, wykonana z sieciowanego polietylenu o wysokiej gęstości. Purmo PexPenta wytwarzana jest z zastosowaniem bardzo zaawansowanej technologicznie metody produkcji w zakładach Hewing w Niemczech.

5 warstw z gwarancją na 30 lat

W nowej rurze Purmo PexPenta wykonana z EVOH warstwa zabezpieczająca przed dyfuzją tlenu jest usytuowana centralnie pomiędzy dwiema wytrzymałymi warstwami PE-X. Dzięki temu bariera tlenowa jest chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa instalacji

i wieloletnią bezawaryjną eksploatację. Dwie warstwy kleju trwale łączą warstwę EVOH z ochronnymi warstwami PE-X. Zewnętrzna warstwa o grubości 1 mm ma charakterystyczny pomarańczowy kolor. Jest bardzo elastyczna, odporna na zadrapania oraz urazy mechaniczne mogące powstać na budowie. Natomiast wewnętrzna warstwa PE-X, także o grubości 1 mm, ma neutralny kolor i małą chropowatość, co zmniejsza opory hydrauliczne. Wszystkie warstwy rury PexPenta są wytwarzane jednocześnie, a szczególne właściwości użytkowe uzyskuje ona w procesie sieciowania fizycznego. Producent zapewnia aż 30 lat gwarancji na nową rurę PexPenta.

Testy jakości – najbardziej zaawansowane i rygorystyczne w branży

Rura PexPenta jest wytwarzana w oddzielnym zakładzie produkcyjnym Hewing z własnym laboratorium i ośrodkiem badawczym. To jedyny przypadek w branży, gdy rura jest tak dokładnie testowana w procesie produkcyjnym. Po pierwszym etapie produkcji tysiące metrów rury PexPenta nawiniętych na duże bębny wypełnia się helem i uszczelnia korkami na obu końcach. Następnie rura przechodzi przez komorę próżniową z wbudowanym chromatografem gazowym. Urządzenie to ma dokładność na poziomie atomowym: wystarczy, że choćby jeden atom helu zostanie wykryty przez chromatograf, a wtedy dany odcinek rury zostaje specjalnie oznaczony i oddany do utylizacji.

W celu określenia długości życia rury PexPenta poddaje się ją restrykcyjnym badaniom wytrzymałości na pełzanie i odporności na zmęczenie materiału. Od lat próbki rur przechodzą szereg testów pod stałym obciążeniem temperatury i ciśnienia, przeprowadzanych w zakładowym centrum badawczym. Z rezultatów tych badań wynika, że rura PexPenta wykazuje trwałość znacznie przekraczającą 50 lat pracy, które to minimum wymagane jest od rur w instalacjach sanitarnych i grzewczych. Test szczelności z helem, test dyfuzji tlenu, testy na wytrzymałość – badania te zapewniają bezkompromisową jakość rury PexPenta.

Podręczny przewodnik sieciowania

Ostatnia faza procesu odbywa się za ścianami o dwumetrowej grubości. W bezpiecznym bunkrze akcelerator bombarduje zwój rury wiązką elektronów. Podczas kilku kolejnych faz tego procesu wiązka elektronów powoduje zmianę łańcucha polimerów wewnątrz rury. Niepołączone ze sobą łańcuchy polietylenu (PE) przetworzone zostają w mocne, lecz elastyczne sieci cząstek. Ta sieciowana struktura (PE-X) ma wyjątkowe właściwości w porównaniu z pierwotnymi parametrami materiału PE: jest mocniejsza mechanicznie, bardziej odporna na wysokie ciśnienie oraz temperaturę. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej metody sieciowania w procesie produkcji rury PexPenta nie stosuje się niebezpiecznych chemikaliów, nie powstają również szkodliwe dla środowiska produkty uboczne.

Marcin Kotas

www.purmo.pl

test