Produkty

Armatura grzewcza Concept by Oventrop

Dodano 25.04.2015

Od 2014 r. w ofercie marki Concept znajduje się armatura grzewcza produkowana przez renomowaną niemiecką firmę Oventrop. Poniższa prezentacja pozwoli Państwu bliżej poznać produkty sygnowane logo Concept by Oventrop.

Unibox RTL (regulator podtynkowy, zdj. 1) służy do ograniczania temperatury czynnika w pętli podłogowej przyłączonej bezpośrednio do instalacji grzejnikowej. Czynnik grzewczy oziębia się stopniowo – oddając ciepło do płyty podłogowej – od punktu włączenia do zasilania (np. na belce zasilającej rozdzielacza lub na zasilaniu grzejnika, przed zaworem termostatycznym) aż do punktu podłączenia regulatora. Urządzenie należy montować na końcowym odcinku pętli. W typowym układzie instalacyjnym pętla taka obsługuje jedno pomieszczenie i jest podłączona do obiegu grzejnika łazienkowego. Taka wersja regulatora stanowi zasadniczą część (ponad 80%) sprzedaży systemów Unibox, pozwala bowiem na uzyskanie efektu ciepłej podłogi w małych mieszkaniach w blokach mieszkalnych, bez konieczności montowania znacznie droższego układu podmieszania. Podwójny grzybek wkładki zaworowej zapobiega ryzyku zamrożenia pętli lub jej przegrzania w razie demontażu termostatu.

Unibox plus umożliwia jednoczesną regulację wydajności pętli (podłączonej do grzejnikowej instalacji c.o.) i zabezpiecza ją przed niebezpiecznym wzrostem temperatury czynnika. Ten regulator również musi być instalowany na końcowym odcinku obiegu. Termostat Uni LH zamontowany na wkładce zaworowej z nastawą wstępną umożliwia spożytkowanie dodatkowych zysków ciepła, a termostat Uni RTLH w zestawie ogranicznika temperatury dba o właściwą temperaturę płyty podłogowej – jak opisano wyżej w przypadku Unibox-a RTL.

Do najważniejszych zalet systemu Unibox należą:

• brak konieczności dodatkowego zasilania energią i kablowania,

• estetyczny wygląd,

• optyczne dopasowanie do ściany,

• najtańszy sposób wykonania ogrzewania podłogowego,

• możliwość zabudowy nawet w cienkich ścianach gipsowo-kartonowych ze stelażem,

• prostota montażu i wygodna obsługa.

Multiblock T to podwójne przyłącze grzejnikowe ze zintegrowaną wkładką zaworową przystosowaną do montażu termostatu. Kompletne przyłącze termostatyczne stosowane jest najczęściej do regulacji wydajności dekoracyjnych grzejników łazienkowych wyposażonych w króćce dolotowe w rozstawie 50 mm. Może być jednak zastosowane również do płytowych grzejników dolnozasilanych, np. wtedy, gdy chcemy zamocować grzejnik na ścianie wyżej niż zazwyczaj. Multiblock T oferowany jest w wykonaniu prostym lub kątowym. Dekoracyjna maskownica „domyka” estetykę grzejnika łazienkowego i ułatwia utrzymanie całości
w czystości. Szczególną zaletą przyłączy Multiblock T jest ich niewrażliwość na kierunki przepływu w układzie zasilanie-powrót (w razie pomyłki możliwość bezproblemowego podłączenia w układzie gałązek, przy czym – uwaga! – należy sprawdzić czy grzejnik nie ma narzuconego kierunku przepływu). Multiblock T z termostatem Uni SH (zdj. 2) to niewątpliwie jeden z najładniejszych sposobów łączenia grzejnika z instalacją c.o.

Regumat. Grupy pompowe produkowane są przez firmę Oventrop od kilkunastu lat i zdobyły sobie grono wiernych klientów w całej Europie. W asortymencie Concept by Oventrop oferowane są dwa rodzaje tych produktów oraz dopasowany do nich rozdzielacz (zdj. 3):

• Regumat S-180 – grupa pompowa przelotowa (temperatura zasilania za grupą równa tej przed grupą), zastosowanie np. w instalacji grzejnikowej wysokoparametrowej.

• Regumat M3-180 – grupa pompowa z mieszaczem 3-drogowym i napędem (w komplecie i w cenie) do regulacji temperatury zasilania (np. z wykorzystaniem regulatora pogodowego). Grup z mieszaczami używa się z reguły do podłączenia instalacji ogrzewania płaszczyznowego, wymagającej – ze względu na dużą powierzchnię wymiany ciepła – znacznie niższej temperatury zasilania niż ta, którą produkuje kocioł c.o.

Kompaktowa, estetycznie zaizolowana konstrukcja grupy pompowej zawiera w sobie zestaw armatury realizujący w instalacji następujące funkcje:

• Odcięcie przepływu w pionach zasilającym i powrotnym dzięki dwóm zaworom kulowym.

• Pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie dzięki termometrom zintegrowanym w pokrętłach zaworów kulowych.

• Wymuszenie cyrkulacji czynnika w instalacji – najważniejsza funkcja grupy realizowana przez pompę obiegową. Oferowane w Concept by Oventrop grupy pompowe przystosowane są do montażu pompy o długości 180 mm. Dobór i montaż pompy leży po stronie instalatora.

• Możliwość montażu zaworu nadmiarowo-upustowego do zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia dyspozycyjnego. W instalacjach z zaworami termostatycznymi dochodzi często do sytuacji, w której termostaty – reagujące na wzrost temperatury w pomieszczeniach – przymykają przepływ przez grzejniki. Punkt pracy pompy przesuwa się w kierunku malejącego wydatku i rosnącego ciśnienia. Powyżej granicy 200 mbarów zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia uciążliwych hałasów przepływu. Odpowiednio ustawiony zawór nadmiarowo-upustowy otwiera przepływ przez by-pass, jeśli ciśnienie dyspozycyjne wzrośnie ponad wartość krytyczną. Dodatkową funkcją tego zaworu jest możliwość zapewnienia ciągłości cyrkulacji wymaganej dla niektórych typów kotłów.

• Regulacja temperatury zasilania instalacji poprzez podmieszanie czynnika grzewczego z powrotu do zasilania z użyciem zaworu 3-drogowego i napędu w grupach Regumat M3-180, z uwzględnieniem temperatury dopuszczalnej ze względu na kontakt stóp z ogrzewaną podłogą. Mieszacze są również stosowane w przypadku niskotemperaturowych instalacji grzejnikowych, współpracujących z piecami podgrzewającymi czynnik grzewczy do wyższej temperatury.

• Zapobieganie cyrkulacji odwróconej lub grawitacyjnej. Specjalny zawór stopowy zapobiega przepływowi o kierunku odwrotnym do projektowanego oraz przepływowi wynikającemu z niepożądanej cyrkulacji grawitacyjnej. Jeżeli jednak na takiej cyrkulacji nam zależy, możemy za pomocą śrubokręta ustawić zawór stopowy w pozycji otwartej.

• Możliwość montażu i demontażu pompy bez opróżniania instalacji dzięki dodatkowemu zaworowi kulowemu montowanemu przed pompą.

W asortymencie  Concept by Oventrop znajduje się również grupa pompowa do regulacji stałowartościowej pod nazwą Regumat RTA, umożliwiająca łatwe połączenie instalacji z kotłem stałopalnym. Temperatura powrotu z instalacji dla takich kotłów nie powinna być wyższa od temperatury punktu rosy, aby zapobiec wykraplaniu się pary wodnej. W fazie rozruchu (rozgrzewania) kotła woda płynie przez wymiennik w cyrkulacji spiętej „na krótko” (kocioł – Regumat RTA). Po osiągnięciu przez temperaturę powrotu wartości zadanej termostat na zaworze mieszającym zaczyna przymykać by-pass i kieruje nagrzaną wodę do głównej części instalacji.

Wszystkich zainteresowanych nabyciem omówionych wyżej produktów zapraszamy do hurtowni Instal-Konsorcjum. Prosimy pytać o promocje – już niebawem kolejne ich edycje.

Kazimierz Mróz

www.oventrop.pl

www.concept.ik.pl