Produkty

Bezołowiowy system zaciskowy Sanha

Dodano 15.05.2015

Firma Sanha prezentuje swój nowy produkt: złączki systemowe z bezołowiowego mosiądzu krzemowego i wysokiej jakości tworzywa PPSU do rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego Sanha MultiFit-Flex oraz MultiFit-PEX. Wchodzą one w skład dobrze znanego systemu zaciskowego 3fit®-Press jako seria 25000 (CuSi) i 35000 (PPSU).

Oprócz odmiennego designu, nowe złączki charakteryzuje podwyższone bezpieczeństwo montażu, gwarancja pełnej szczelności i łatwiejszy montaż.

W obu seriach zastosowano sprawdzone uszczelnienie z EPDM. Złączki z CuSi wyposażono przy tym w dwa równoległe o-ringi umieszczone w taki sposób, aby ułatwić montaż złączek na rurze bez ryzyka uszkodzenia uszczelnienia. Jest to rozwiązanie na tyle pewne, że pozwala na rozszerzenie zakresu stosowanych profili szczęk zaciskowych. Do stosowanego dotychczas profilu TH dołączyły teraz profile B, F, H oraz U. Tym samym nasze złączki osiągnęły pełną kompatybilność narzędziową połączoną z gwarancją szczelności.

Funkcja UVUD (niezaciśnięte – nieszczelne), która ma zastosowanie we wszystkich naszych złączkach, w połączeniu z przyczepnością ślizgową „Push & Stay“ gwarantuje bezpieczny i łatwy montaż złączek w dowolnej pozycji.

Warunki eksploatacji złączek nowych serii w niczym nie odbiegają od ogólnie przyjętych standardów. Przy PN 10 bar temperatura robocza wynosi 70°C, lecz jest to ograniczenie związane z parametrami pracy rur wielowarstwowych. Złączki mogą być stosowane w instalacjach c.o., wody użytkowej i w układach chłodzenia, o ile pozwalają na to przewody rurowe, na których będą one instalowane. W przypadku rury wielowarstwowej Sanha MultiFit-Flex typu PE-RT/Al/PE-HD mogą to być wszystkie wymienione wyżej układy, a także systemy ogrzewania płaszczyznowego.

Ponadto do produkcji złączek serii 25000 wykorzystano sprawdzony materiał, jakim jest mosiądz krzemowy bez zawartości ołowiu. Wykonane z tego materiału korpusy złączek Sanha, mające bezpośredni kontakt z przepływającym medium, są idealnym rozwiązanym do instalacji c.w.u./z.w.u. Nieprzypadkowo w Sanha już od ponad 3 lat wykorzystujemy ten materiał do produkcji złączek do rur miedzianych i stalowych – serie 3000 (złączki gwintowane) i 8000 (złączki zaciskane). Materiał ten charakteryzuje wysoka odporność na odcynkowanie oraz brak korozji naprężeniowej, jak w przypadku brązu, przy jednoczesnej dużej gęstości materiału i braku porowatości, które charakteryzują odlewy z brązu. Jednak to, co przede wszystkim skłoniło nas do zastosowania tego materiału, to jego doskonałe walory higieniczne.

Być może nie wszystkim jeszcze wiadomo, że w Polsce w zakresie instalacji wody pitnej obowiązują wytyczne dyrektywy unijnej DWD 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. Dyrektywa DWD (ang. Drinking Water Directive) w sprawie jakości wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi definiuje wymagania dla biologicznej i chemicznej jakości wody pitnej. Wymagania te określają także m.in. dopuszczalną zawartość ołowiu w wodzie pitnej. Od 1.12.2013 r. zgodnie z dyrektywą maksymalna zawartość ołowiu nie może przekraczać 0,01 mg/l. Jest to znacząca różnica zważywszy na fakt, że przed wprowadzeniem regulacji wartość ta wynosiła 0,025 mg/l. W Polsce szczegółowego wdrożenia przepisów ww. dyrektywy do prawa krajowego dokonuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. nr 61 poz. 417). Załącznik nr 2 określa podstawowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda. Wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia są zgodne z wartościami z załącznika dyrektywy DWD 98/83/WE.

Nasz materiał w 76% składa się z bakteriobójczej miedzi, a miejsce ołowiu zajął krzem. W związku z tym spełnienie wymagań Dyrektywy przy zastosowaniu naszych złączek nie stanowi żadnego problemu.

Złączki dostępne są w sprzedaży w zakresie najpopularniejszych rodzajów i średnic. Szczegółowe informacje są dostępne w cenniku Sanha oraz na stronie internetowej www.sanha.com.pl.

Jarosław Czapliński
www.sanha.com.pl