Produkty

Dlaczego warto stosować wymienniki i zasobniki firmy Kospel?

Dodano 01.07.2011

Kospel Stojący wymiennik ciepłej wody użytkowej przeznaczony jest do ogrzewania i przechowywania wody. Wyrób jest przystosowany do współpracy z kotłem elektrycznym, gazowym, olejowym czy na paliwo stałe.

Wymiennik z dwiema wężownicami przeznaczony jest również do współpracy z instalacją solarną. Głównym elementem wymiennika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii emaliowania proszkowego gwarantuje najwyższą trwałość urządzenia i zapewnia wieloletnią bezawaryjną pracę.

Najważniejszymi zaletami technologii emaliowania proszkowego są rów­nomierne pokrycie całej powierzchni zbiornika, precyzyjnie dobrana warstwa emalii oraz najwyższa jakość powierzchni. Uzyski­wana w tym procesie powierzchnia we­wnętrzna zbiornika jest w dużo większym stopniu odporna na korozję, niż w przypadku „emaliowania mokrego", co przedłuża okres użytkowania urządzenia.

Dzięki rozwojowi technologii emaliowania proszkowego czynnik błędu ludzkiego w cyklu produkcyjnym ograniczony został do minimum. Wszystkie procesy są w pełni automatyczne i zintegrowane w celu uzyskania najwyższej jakości zbiorników.

Dodatkowym atutem emaliowania proszko­wego jest brak zanieczyszczeń powietrza i wody, które mogą sprawiać sporo problemów w emalierniach tradycyjnych. Ma to istotny wpływ na ochronę środowiska.

Dzięki tym cechom emaliowanie proszko­we wykazuje wyższość nad emaliowaniem mokrym.

W ofercie firmy Kospel znajduje się kilka ro­dzajów stojących wymienników i zasobników c.w.u.:

  • Zasobnik SE Termo Max służy do gromadzenia i przechowywania ciepłej wody użytkowej. Oferowany jest w pojemnościach 200, 250, 300 i 400 litrów.
  • Wymiennik SW Termo Max z wężownicą spiralną doskonale sprawdza się przy współ­pracy z kotłem co. elektrycznym, gazowym, olejowym czy na paliwo stałe. Oferowany jest w pojemnościach 100, 120, 140, 200, 250, 300 i 400 litrów;
  • Wymiennik SB Termo Solar z dwiema wężownicami może współpracować z instala­cją solarną oraz kotłem co. elektrycznym, gazowym, olejowym czy na paliwo stałe. Oferowany jest w pojemnościach 200, 250, 300 i 400 litrów;

Zasobniki i wymienniki firmy Kospel posiadają odpowiednio dobraną grubość izolacji, która minimalizuje straty energii. Obudowa wyko­nana jest z twardego tworzywa w kolorze srebrnym, co zapewnia estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Wymienniki c.w.u. z serii SW oraz SB posiadają wężownice o dużej powierzchni oddawania ciepła, sięgające dna zbiornika. Zapewniają one szybki czas podgrzewania oraz równo­mierny rozkład temperatury wody w całej objętości zbiornika. Zasobniki i wymienniki c.w.u. można wyposażyć dodatkowo w grzałkę elektryczną z termostatem.

Podsumowując należy podkreślić, że wymien­niki c.w.u. dostępne w ofercie firmy Kospel emaliowane są za pomocą najnowocześniej­szej w Polsce technologii emaliowania pro­szkowego. Wykończone są przy pomocy twardego tworzywa w kolorze srebrnym, co zapewnia estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia. Wymienniki firmy Kospel posia­dają również króciec do podłączenia cyrkulacji c.w.u. Wyposażone są w anodę magnezową, która tworzy dodatkowe aktywna zabezpie­czenie antykorozyjne zbiornika i zwiększa jego trwałość. We wszystkich modelach wy­mienników występuje także otwór umożli­wiający dodatkowe wkręcenie grzałki elek­trycznej z termostatem.