Produkty

Ekologiczne kotły Viteco

Dodano 20.12.2019

W dniu 5 listopada 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Nowela ta mówi m.in. o zakazie sprowadzania na polski rynek kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów oraz wprowadza kary za ich sprzedaż.

Co ważne, w omawianej nowelizacji ustalono definicję „wprowadzania do obrotu”. Brak tej definicji pozwalał na sprowadzanie do Polski nieekologicznych kotłów z innych państw UE, Turcji i państw EFTA (będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).

Producenci nieekologicznych kotłów nagminnie obchodzili przepisy i sprzedawali „kopciuchy” na polskim rynku. Kotły te, niezgodnie z prawdą, były oznaczane jako kotły na ciepłą wodę użytkową bądź kotły na biomasę niedrzewną. Stanowiły one wyjątki z ustawy, które nie podlegały zakazowi sprzedaży. MPiT powstrzymało te praktyki poprzez nowelizację rozporządzenia.W konsekwencji podpisanej noweli kontrolerzy UOKiK rozpoczęli weryfikacje kotłów w punktach sprzedaży. Właściwe organy skrupulatnie sprawdzają wszelkie wymagane przepisami dokumenty. Kontrolerzy sprawdzają również instruk cje do kotłów, karty gwarancyjne, etykiety energetyczne i karty produktu. Również część hurtowni Instal-Konsorcjum zostało w ten sposób skontrolowanych. Jest nam miło poinformować, że wszystkie kotły marki Viteco pomyślnie przeszły te kontrole. 

 

 

W tym miejscu warto przypomnieć, że urządzenia marki Viteco posiadają certyfikaty 5. klasy emisji spalin oraz spełniają jeszcze bardziej rygorystyczne normy Ekoprojektu. Parametry emisyjne kotłów Viteco zostały potwierdzone przez certyfikowane instytuty badawcze. 

Aby ułatwić dostęp do wymaganej dokumentacji, wersje elektroniczne wszystkich dokumentów zostały zamieszczone na stronie www.viteco.pl w zakładce Produkty / Kotły pelletowe (pod opisem każdego typu kotła).

Polecając swoim klientom kotły Viteco, możecie być Państwo spokojni o środowisko naturalne oraz pewni, że postępujecie zgodnie z literą obowiązującego w tym względzie prawa i nie narażacie swojej firmy na bardzo dotkliwe konsekwencje, w tym kary pieniężne.

 

 

ZMIANY w 2020 roku!!!

Warto wspomnieć o nowościach jakie zamierzamy wprowadzić wspólnie z producentem kotłów w roku 2020:

- Pierwszą i najważniejszą nowością będzie wprowadzenie nowego palnika typ M. Urządzenie to zastąpi dotychczasowy palnik typu H.

Palniki typu M posiadają ruchomy ruszt, co znacząco ułatwia ich samooczyszczenie, oraz  zapalarkę o wydłużonej żywotności. Jak zapowiada producent, zmiana palników nie będzie skutkowała wzrostem cen kotłów. 

- Drugą zapowiadaną zmianą będzie odświeżenie (unowocześnienie) wyglądu najbardziej popularnych kotłów EG PELLET MINI, a w dalszej perspektywie MINI COMPACT. Kotły Viteco są rozpoznawalne w branży m.in. dzięki swojej estetyce. Teraz, w ramach podążania tym tropem, producent nada atrakcyjniejszy wygląd kolejnemu kotłowi. Zmiana przewidziana jest na miesiąc marzec. 

Zapraszamy na stronę: https://viteco.pl/kotly-pelletowe/kotly-pelletowe-kotly-pelletowe/ i na https://www.facebook.com/vitecoIK/!!!