Produkty

Exclusive Green HE od Beretty

Dodano 03.01.2012

Ciągły wzrost cen paliw i energii elektrycznej sprzyja rozwojowi zaawansowanej technologii, umożliwiającej coraz tańszą eksploatację urządzeń grzewczych.

Chcąc sprostać wymaganiom rynku, jak również zaspokoić potrzeby finalnych odbiorców - użytkowników, firma RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. wprowadziła do oferty zupełnie nową gamę wyjątkowo oszczędnych kotłów kondensacyjnych Exclusive Green HE marki Beretta.

Wysoką wydajność urządzenia osiągnięto przede wszystkim poprzez zastosowanie modulowanej prędkości pompy, szerokiego zakresu regulacji mocy, a także dzięki wykorzystaniu zjawiska kondensacji. Co to oznacza? W zależności o typu instalacji wykonanej w naszym domu, możemy w bardzo prosty sposób dostosować tryb pracy pompy modulowanej, gwarantujący nam najwyższą możliwą efektywność energetyczną urządzenia. W przypadku domu jednorodzinnego, gdzie występuje typowa instalacja wysoko- lub niskotemperaturowa, a więc ogrzewanie grzejnikowe albo podłogowe, prędkość przepływu pompy będzie dobierana w sposób automatyczny względem mocy, z jaką aktualnie pracuje kocioł. W rezultacie, jeśli zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu będzie niewielkie, kocioł będzie pracował nie tylko z minimalną mocą (dzięki modulowanemu palnikowi), ale i z najmniejszą prędkością pompy. Dzięki temu, oprócz niskiego zużycia gazu, dodatkowo oszczędzamy energię elektryczną (pobór mocy już od 56W, w standardowych rozwiązaniach pobór mocy wynosi ok. 130W). Przedstawiony wariant jest tylko jednym z czterech możliwych trybów pracy nowej pompy, jednakże znajdzie on najczęstsze zastosowanie.

Ogromny wpływ na niskie koszty eksploatacji urządzenia ma również szeroki zakres modulacji mocy 1:10. Oznacza to, że moc minimalna stanowi 10% mocy maksymalnej, a więc 25kW model kotła będzie modulował w zakresie już od 2,5 do dowolnie wybranej mocy 2,5kW x 1, 2 … 10. Kocioł, modulując do dolnej granicy zakresu regulacji mocy 2,5 kW, znacząco redukuje częstotliwość włączania i wyłączania się urządzenia, w efekcie zwiększając jego trwałość.

Oprócz głównej zalety, jaką jest oszczędność wynikająca z zastosowania w kotle zaawansowanej technologii, są jeszcze inne, związane z obsługą, bezpieczeństwem i autodiagnostyką urządzenia. Należy podkreślić, że kocioł Exclusive Green HE jest wyposażony w sprawdzony już panel sterowania (znany z będących w ofercie kotłów z gamy Kompakt), cieszący się dużym uznaniem zarówno wśród użytkowników, jak i instalatorów. Panel sterowania jest bardzo przyjazny również ze względu na zastosowanie ciekłokrystalicznego, dużego i czytelnego wyświetlacza.

Nad bezpieczeństwem użytkowników czuwają liczne mechanizmy, które w przypadku braku płomienia na palniku odcinają dopływ gazu, natomiast gdy występują nieprawidłowości w odprowadzaniu spalin, blokują kocioł. Bardzo ważną funkcją jest także system autodiagnostyki, który ułatwia rozpoznanie awarii dzięki kodom błędów. Wyświetlający się kod informuje o krokach, jakie powinien podjąć użytkownik w celu przywrócenia prawidłowej pracy kotła, lub też o tym, czy konieczna będzie interwencja serwisu. Kotły Exclusive Green HE objęte są trzyletnią gwarancją.

Kotły kondensacyjne Exclusive Green HE marki Beretta to wysokiej klasy urządzenia, gwarantujące oszczędności eksploatacyjne oraz zadowolenie wynikające z łatwej obsługi urządzenia. Poszerzenie dotychczasowej gamy kotłów o kocioł Exclusive Gren HE sprawia, że oferta Beretty trafi do większej rzeszy przyszłych użytkowników.

Grażyna Gralik