Produkty

Flowair – nagrzewnice wodne LEO z etykietą jakości

Dodano 23.04.2019

Czy bezpieczne inwestycje w ogóle istnieją? Czy można zminimalizować ryzyko inwestycyjne, które leży po stronie inwestora? W jaki sposób wspomóc inwestora w podejmowaniu właściwych decyzji? I czym się kierować?

Te pytania – w imieniu instalatora – zadała sobie firma FLOWAIR, producent nagrzewnic powietrza. Pracownicy firmy zwrócili uwagę, że klienci, szukając nagrzewnic powietrza, nie są w stanie jednoznacznie porównać ich podstawowych parametrów technicznych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. Wiedząc, że w praktyce wielu producentów w branży HVAC podaje moc grzewczą, zasięg strumienia powietrza czy hałas oferowanych nagrzewnic powietrza dla różnych warunków brzegowych, nie pokazując przy tym kompletnych danych, firma FLOWAIR zwróciła uwagę na brak standaryzacji i uregulowań prawnych.

Chcemy ułatwić życie naszym Klientom – podkreśla Grzegorz Perestaj, szef zespołu Badań i Rozwoju firmy FLOWAIR. – Dlatego postanowiliśmy wdrożyć nowy standard w branży HVAC i jako pierwsi wprowadzamy etykiety produktowe do typoszeregu nagrzewnic wodnych LEO. Dziś najważniejsze powinno być rzetelne i jasne przedstawienie parametrów technicznych urządzeń. Etykieta pokazuje rzeczywistą moc danego urządzenia, zasięg strumienia powietrza, hałas.

Firma FLOWAIR poszła o krok dalej. Jako członek europejskiego Stowarzyszenia Eurovent pracuje obecnie nad powołaniem grupy roboczej do przygotowania i wdrożenia klarownych wytycznych w zakresie informowania o parametrach wodnych nagrzewnic powietrza. Za podjęciem tej inicjatywy przemawia przede wszystkim chęć ujednolicenia sposobu podawania parametrów wodnych nagrzewnic powietrza. To z kolei umożliwi klientom łatwe, szybkie i obiektywne porównanie urządzeń różnych producentów i wybranie produktu spełniającego ich oczekiwania.   

Produktami objętymi etykietą zostały nagrzewnice powietrza z nowego typoszeregu LEO, w których zmieniony wentylator pozwolił na zoptymalizowanie wydajności na poszczególnych biegach. Klienci zyskali do wyboru 3 wielkości urządzeń, 8 mocy grzewczych i aż 3 warianty obudowy. Wszystkie nagrzewnice wodne LEO zostały przebadane przez niezależne, międzynarodowe, akredytowane laboratorium badawcze.

Podsumowując, firma FLOWAIR zdecydowała się z jednej strony na wprowadzenie etykiety jakościowej na produkty w celu rzetelnego potwierdzenia parametrów technicznych urządzeń i standaryzacji danych w swojej ofercie. Z drugiej strony, jako świadomy producent i członek Stowarzyszenia Eurovent, chce zadbać o uregulowania prawne, które pomogą klientom w wyborze najlepszego rozwiązania, zapewniając obligatoryjne dla całej branży przedstawianie parametrów określonych przy realnych warunkach brzegowych i kluczowych do prawidłowego i świadomego doboru: począwszy od mocy urządzenia, przez zasięgi strumienia powietrza, aż po poziom hałasu. 

Tak szerokie podejście FLOWAIR do wypracowania standardu w branży stanie się gwarancją dla wszystkich osób zaangażowanych w inwestycję budowlaną i w znacznej mierze wyeliminuje ryzyko inwestycyjne. Wprowadzenie jednolitej praktyki podawania danych to standard w wielu branżach, który w perspektywie lat skutkuje wzmocnieniem uczciwej konkurencji i satysfakcją klienta.