Produkty

Giacomini – wybór właściwego rozdzielacza dla instalacji zasilanych pompami ciepła

Dodano 15.11.2020

Często zadajemy sobie pytanie: czy dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego zasilanego pompą ciepła zastosować tradycyjne rozwiązanie rozdzielaczy, analogiczne do układów zasilanych kotłami gazowymi, czy rekomendowane jest inne rozwiązanie? Poniżej krótki opis wymagań oraz proponowanych rozwiązań firmy Giacomini dedykowanych do bezpośredniej współpracy z pompami ciepła.

 

Podstawowe wymagania stawiane instalacji współpracującej z pompą ciepła to minimalny przepływ wynoszący 0,35 [m3/h] (5,83 [l/min]) oraz minimalna objętość wody przyjmowana 3 l na 1 kW mocy grzewczej. Zwykle, aby sprostać tym wymaganiom wstawiany jest bufor ciepła i towarzysząca mu kosztowna armatura (dodatkowe pompy obiegowe itp.). Firma Giacomini dedykuje i poleca rozdzielacze i osprzęt do ogrzewania płaszczyznowego, które umożliwiają również pracę pompy ciepła bez zbiornika buforowego.

Dedykowany dla pomp ciepła rozdzielacz winien posiadać możliwość uzyskania jak największego przepływu na pętlach/obiegach systemu płaszczyznowego. Giacomini rekomenduje zastosowanie mosiężnych rozdzielaczy modułowych serii R53 o średnicy w świetle DN 32 (fot. 2) wraz z kompletnym osprzętem, który umożliwia jednocześnie dla wszystkich pracujących obiegów uzyskanie przepływów na pojedynczej pętli do 5 [l/min.] przy zachowaniu zakresu regulacji już od 0,5 [l/min.]

Precyzyjne ustawienie przepływu dla każdego obiegu, jest możliwe dzięki skalibrowanym, imbusowym zaworom regulacyjnym (charakterystyki – wielkość przepływu/ilość obrotów zaworu – są dostępne w dokumentacji technicznej rozdzielacza). 

Zawór pracuje niezależnie od rotametru, którego funkcją jest jedynie wskazanie wielkości przepływu (stąd możliwość stosowania rozdzielaczy również bez rotametrów). Oprócz precyzyjnej regulacji mamy możliwość blokady nastaw poszczególnych obiegów nakrętką kontrującą. Dopełnieniem jest mosiężna nakładka, zamykająca dostęp do zaworu, regulacji i blokady.

W ofercie Giacomini rozdzielacze wyposażone są w rotametry o skali 0,5–5 l/m. Dostępne są również rozdzielacze z rotametrami o skali 0,4–2,6 l/m. 

Niezależnie od wielkości nastawy, przepływu, ilości cykli regulacji gwarantowana jest 100% szczelność w pełnym zakresie temperatury pracy rozdzielacza, co potwierdza 15-letnia gwarancja producenta.

Nieprzecenioną zaletą mosiężnych rozdzielaczy modułowych jest dostępność „od ręki” w hurtowni czy na inwestycji dowolnej ilości obwodów (sami decydujemy z ilu modułów złożymy rozdzielacz: min. 2 obiegi max. nawet do 24 obiegów). 

Modułowość wpływa na ogromną elastyczność pracy instalatorów w zależności od ewentualnych zmian na budowie. Jednocześnie pozwala na zredukowanie zapasów magazynowych hurtowni do ograniczonej liczby uniwersalnych elementów bez wpływu na zmniejszenie dostępności rozdzielacza o dowolnie wybranej liczbie obwodów.

Aby zagwarantować wymagany minimalny przepływ pompy ciepła, opcjonalnie dla rozdzielacza dostępny jest zawór różnicowy z by-pass, który zapewni minimalne wartości przepływu, nawet przy częściowo zamkniętych obiegach, siłownikami dla układów z regulacją termostatyczną.

Pełna gama dostępnych akcesoriów dedykowanych do rozdzielaczy zawiera: kompletne zestawy napełniająco-spustowe z zaworami odcinającymi, odpowietrznikami automatycznymi i termometrami (fot. 1).

Kompleksowość akcesoriów dopełnia szeroka gama izolacji niezbędnych dla opcjonalnego zastosowania pompy ciepła dla chłodzenia płaszczyznowego (fot. 4).

Mając na względzie powszechność i rozwój pomp ciepła, Giacomini rekomenduje zastosowanie przedstawionych rozwiązań dla wszystkich instalacji płaszczyznowych, które w przyszłości będą już gotowe do współpracy z nowymi rozwiązaniami źródeł ciepła. 
 

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące modeli i typów rozdzielaczy dedykowanych do pomp ciepła uzyskasz pod numerem telefonu 56 646 20 39. Zachęcamy do skorzystania z pomocy Działu Technicznego Giacomini.

www.giacomini.com